DELA
Foto: Jonas Edsvik

Dubbelt så stort för Ålands historia

Sju kilometer. Så långt skulle landskapsarkivets hyllor sträcka sig om man ställde dem efter varandra. Efter renoveringen har utrymmet fördubblats.

Här kan man hitta allt från dokument från dagens myndigheter till 400 år gamla domböcker.
Renoveringen av lagtinget, som också innefattade en tillbyggnad av landskapsarkivet, har varit en lång process som inleddes med upphandling i årsskiftet 2014–15. Det estniska storbolaget Amhold tog hem entreprenaden, men gick sedan i konkurs före arbetet var slutfört. Något försenat stod projektet äntligen klart tidigare i höstas.

– Om budgeten hölls eller inte har jag ingen insyn i. Det är fastighetsverket som sköter det, säger landskapsarkivarie Åke Söderlund.

De nya hyllorna står i det nya magasinet. Hit har man flyttat mycket av det material som inte är offentligt.

– De nya hyllorna går att låsa så att man inte kommer in emellan dem. Det krävs en pinkod för att man ska kunna flytta på hyllorna och komma åt vissa, förklarar Åke Söderlund.

Sekretessbelagt material kan vara till exempel skatteförvaltningens handlingar eller patientjournaler. Även obduktionsprotokoll finns här, men dem har heller inte vem som helst tillgång till.

Ett längre reportage från nya landskapsarkivet finns i onsdagens Nya Åland!