DELA

Drygt 1100 namn mot att flytta modellstaden

I dag överlämnade Nybyggarne protestlistan mot flytten av Modellstaden till kanslichef Emma Dahlén.
Nybyggarne opponerar sig mot flytten av Modellstaden till Stadsbibliotekets källare, eftersom de anser att utrymmet är bristfälligt. Framför allt är problemet att alla vitriner inte ryms in, utan en av dem kommer att förvaras i Mariebad.
Namninsamlingen har pågått de senaste tre veckorna, och på fredagsmorgonen överlämnade Sten Hansen och Birgitta H Eriksson en lista med drygt 1100 namn till kanslichef Emma Dahlén.
Tidigare i veckan sade Mariehamns bildningsdirektör Kjell Nilsson sagt att det inte finns någon möjlighet att avstyra flytten, eftersom den finns inskriven i stadsbudgeten. Dessutom framhåller han att placeringen av vitrinerna i bibliotekets källare inte bara är den bästa lösningen ekonomiskt utan också rent praktiskt, eftersom Modellstaden blir tillgänglig för allmänheten på ett helt annat sätt än tidigare.

Ylva Vikström