DELA

Drömmaskin för hamnen

Om skärgårdens traditionella fyrar minskar i antal kan det konstverk som nu planeras välkomna besökande i Väserhamn i Mariehamn bli en viss ersättning. Ann Lislegaards (bilden) vinnande förslag är en sju meter hög roterande upplyst stålcylinder placerad på Lotsberget.
Ann Lislegaard kommer ursprungligen från Norge men är sedan länge verksam i Danmark. Hon har utarbetat sitt förslag i nära samarbete med landskapsarkitekt Sophie Sahlqvist, som kommer från Göteborg men som sedan tolv år är verksam i Köpenhamn.
I går kom Lislegaard och Sahlqvist till Mariehamn för att avtackas av juryn och Mariehamns stad. Det vinnande verket finns under två veckor framöver utställt i stadsbibliotekets samlingsrum tillsammans med verk av tre andra konstnärer som bjudits in och sänt in förslag: Stefan Lindfors, Helsingfors, Karin Lind och Simon Häggblom, Stockholm, och Jan-Erik Andersson, Åbo.
Ann Lislegaard kallar sitt verk ”Dream Machine” och hänvisar själv till Brion Gysins (1916-1986) lampa med samma tema.


Ljus och skugga
Här är det dock inte fråga om någon snurrande bordslampa utan ett monumentalt verk, en genombruten cylinder av stål som är sju meter hög och drygt en och en halv meter i genomskärning. Cylindern står dessutom på ett två meter högt fundament varför hela verket blir nio meter högt. Den preliminära placeringen är Lotsberget vid inloppet till hamnen. Cylindern skall rotera och bilda ljusmönster när den är upplyst inifrån och även skuggmönster på dagen.
Ann Lislegaard säger att det är viktigt att den är genombruten så att man också kan se det bakomliggande landskapet. Om möjligt skall verket bli miljövänligt. Idén är att cylindern skall kunna lysas upp med solenergi. Runt skall den drivas av vinden.
– Den skall leva ett liv för sig, konstaterar hon.


Poetisk kraft
Sophie Sahlqvist vill se verket som ett slags poetisk kraft i skärgårdslandskapet. Ifall man kan bygga fler drömmaskiner som placeras på andra platser kan de markera infarten till Mariehamn och välkomna alla dem som anländer med färjor och kryssningsfartyg.
Helst skulle man se att det gick att förverkliga 5-6 verk: Kulturnämndens ordförande Katrin Sjögren som varit ordförande i juryn säger att det borde bli minst tre.
– Vår ”starka rekommendation” till arrangören (Mariehamns stad) är att förverkliga minst tre upplagor av verket.
Enligt juryn kan det ske i etapper fram till år 2011 då Mariehamn fyller 150 år.


Helt enigt
Juryn som, utöver ordföranden, bestått av stadsstyrelsens ordförande Barbro Sundback, stadsarkitekt Sirkka Wegelius, kulturchef Tom Eckerman, länskonstnär Milla Järvipetäja från Åbo, konstnär Mikael Richter från Stockholm och keramikern och konstnären Peter Winquist från Eckerö, var helt enig i sitt ställningstagande.
– En styrka i förslaget är att det tar avstånd från själva hamnområdet med alla andra starka ljuskällor som finns där. I stället markerar det infarten till hamnområdet, säger Sirkka Wegelius.
Mikael Richter säger för sin del att han som konstnär är glad över att det vinnande förslaget vågar utmana beställaren, att man ställer krav på att det skall kunna växa trots att det kan medföra ökade kostnader.
Peter Winquist associerar för sin del till sirenerna i Odysséen.
– Jag ser det som sirener som sjunger olika vid olika tidpunkter på dygnet.
Också han menar att möjligheten att ge verket en fortsättning gör det särskilt intressant.


Budget på 50.000
– Det är stadsstyrelsen som är beställare och som har sista ordet. Kulturnämnden har nu fullgjort sitt uppdrag, säger Katrin Sjögren som berättar att budgeten för verket, både utformning och förverkligande, ligger på 50.000 euro.
I stadsbiblioteket kan ”Dream Machine” och de övriga inlämnade förslagen ses till den 29 september.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax