DELA

Dokumentär ger ny syn på åländsk järnålder

Dokumentärfilmen ”Kvarnbohallen – en arkeologisk upptäcktsresa” beskriver de utgrävningar som gjordes i Saltvik Kvarnbo mellan år 2014 och 2016.

Kristin Ilves och Rasmus Olin ligger bakom den femton minuter långa filmen som nu är publicerad på Youtube.

Kvarnbohallen kallas det långhus som syns på infraröda flygfotografier från 1970-talet. När man började gräva efter långhuset år 2014 insåg man att lämningarna hade gått förlorade i och med jordbruket, men istället stod arkeologerna inför spåren av en högkultur mer blomstrande än man kunnat ana.

Kristin Ilves är arkeologen som anvarat för utgrävningarna, och hon medverkar även som presentatör i dokumentären.

– Det är en populärvetenskaplig pedagogosk film där man får lära sig om arkeologins principer, säger hon.

Yngre järnåldern brukar i Norden räknas som tiden mellan år 500 och år 1100 efter Kristus. I Finland kallas tiden mellan år 570 och 700 för merovingertiden, som sedan övergår i vikingatiden. Under utgrävningarna i Kvarnbo visade det sig att det vikingatida jordlagret var utspritt till följd av jordbruket, medan lämningarna från merovingertiden som låg djupare var ”In Situ”, alltså på sina urspungliga platser.

Läs mer i fredagens Nya Åland!