DELA

Djurpelare och fåglar utsmyckning i Ytternäs

En pelare i trä med klättrande djurfigurer som man gärna får känna på. Det är ett av inslagen i den utsmyckning av Ytternäs skola som bildkonstnär Juha Pykäläinen skall göra.
Kulturnämnden i Mariehamn har nu antagit förslaget.
Ytternäs skola skall byggas ut och då skall den också få del av de medel som enligt stadens principer reserveras för utsmyckning av offentliga byggnader. Den första etappen i utsmyckningen gäller skolans huvudentré och matsalen och det är för detta uppdrag som man nu beslutat anlita Juha Pykäläinen.


Pelare med djur
Träpelaren, som ingår i Pykäläinens verk, klär in en stålpelare som bär upp det lilla tak som skall finnas över entrén. Pelaren, som görs av limträ, kommer helt att bestå av klättrande djurfigurer som Pykäläinen skulpterar fram med motorsåg och andra verktyg.
– Det blir bland annat björn, varg, iller, ekorre och räv – men inga elefanter – säger Pykäläinen.


Får gärna vidröras
Pelarskulpturens placering vid ingången lockar säkert förbipasserande elever att röra vid den och det är också meningen.
– Jag tycker faktiskt att alla skulpturer skall vara sådana att man känna på dem, säger Pykäläinen.
På taket över ingången gör han också en skylt i trä med texten Ytternäs skola och på taket placeras även tre fågelskulpturer, också de i trä.
– Det blir två kråkor och en uggla. Ugglan är föresedd med en bok och undervisar kråkorna.


Mobil i matsalen
När skolans matsal byggs ut skall man också göra en öppning i taket försedd med en glaspyramid. Detta för att öka ljusinsläppet. I pyramiden planerar Pykäläinen ett mobilt verk med speglar och belysning. I arrangemanget, som är nedsänkbart, skall man kunna hänga upp olika dekorationer, till exempel till påsk och jul, eller elevkonstverk.
Träpelaren skall Juha Pykäläinen skulptera under sommaren hemma i Strömbolstad och den och de övriga delarna i hans verk skall finnas på plats när skolutbyggnaden, enligt planerna, skall vara klar i december.


Två etapper till
Kulturnämnden anslår 20.000 euro för Pykäläinen verk och har dessutom reserverat 15.000 euro av outnyttjade anslag från förra året för etapp två, som gäller utsmyckningen av entrén till de fyra nya klassrum som byggs samt skolans gårdsmiljö. Vem som skall göra de arbetena är ännu inte klart.
En arbetsgrupp bestående av arkitekt Helena Lahdenperä, kultursekreterare Mervi Appel, bildkonstnär Keathy Ericson-Jourdan, samt Gun Josefsson och Ann-Louise Strang från Ytternäs skola arbetar för kulturnämnden med utsmyckningsfrågorna.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax