DELA
Foto: Stefan Öhberg

Djupsund fick förtjänstmedalj

Professor Göran Djupsund i Jomala hör till dem som på Svenska dagen i dag tilldelades folktingets förtjänstmedalj.
I motiveringen står bland annat att han som professor i statskunskap och masskommunikation har utbildat många journalister och kommunikatörer i Svenskfinland och att han ofta anlitas över språkgränserna tack vare sin förmåga att hitta nya vinklingar och sitt nyanserade språkbruk.

Folktinget delade i år ut tre förtjänstmedaljer i silver och 14 förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna utdelas i samband med Folktingets Svenska dagen-fester i Helsingfors, Jakobstad och Åbo.

Bland andra skriftställaren Ralf Friberg, politikerna Christina Gestrin och Nils Torvalds och musikläraren Noomi Elfving tilldelades förtjänsttecken.