DELA

Disputerar på Ulla-Lena Lundberg

Ett centralt tema i Ulla-Lena Lundbergs författarskap är relationerna mellan individ och omvärld. Det säger Ulrika Gustafsson (bilden) från Mariehamn. Den 5 oktober lägger fram en doktorsavhandling i litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.
Ulrika Gustafsson utgår framför allt från Ulle-Lena Lundbergs bok ”Sibirien. Ett självporträtt med vingar” från 1993, en bok med självbiografiska inslag, men vidgar sin undersökning också till sju av Lundbergs romaner.
Att Ulrika Gustafsson valde att doktorera just på Ulla-Lena Lundberg är en direkt följd av att hon skrev sin magisteravhandling utgående från Lundbergs ”Sibirien”.


Självbiografiskt
Hon berättar att hon under sina magisterstudier kom att vistas två år i Berlin där hon studerade tysk litteratur.
– Jag gick bland annat en kurs om brev som litteratur och det är ju ett område som är nära besläktat med den självbiografiska litteraturen. När jag sedan kom tillbaka till Åland och det blev aktuellt med att välja ämne för min magisteravhandling kändes det naturligt att skriva om självbiografisk litteratur.
Hon säger att hon inte ville skriva om någon självbiografi med konventionella uttryckssätt och hittade då Lundbergs ”Sibirien”.


Ville forska vidare
Det hon fann var så intressant att hon gärna ville gå vidare och skriva också en doktorsavhandling på samma tema, men nu utvidgat till att omfatta också andra delar av Ulla-Lena Lundbergs författarskap.
Under läsningen av Sibirien och de romaner som avhandlingen omfattar har Ulrika Gustafsson vaskat fram något som kunde betecknas som en central idé.
– Ulla-Lena Lundberg undersöker de möjliga valsituationerna mellan individen och omvärlden, vilka konsekvenser valen får och beskriver också en utveckling.


Individ-omvärld
Det handlar om hur individen förmår leva med sig själv och omvärlden, konstaterar hon. Utvecklingen över tiden finns också inbyggd i avhandlingens rubrik: ”Världsbild under sammanställning” med underrubriken ”Individ, ensamhet och gemenskap i Ulla-Lena Lundbergs författarskap.”
Ulrika Gustafsson menar också att man kan dra slutsatsen att det individuella är ett gott recept så länge man är framgångsrik medan det kollektiva blir attraktivare när framgången uteblir.
– Det kan var en befrielse att vidga vyerna till det mera kollektiva, säger hon och tycker sig också se ett ekologiskt intresse, kretsloppstänkande och långtidsperspektiv i det Ulla-Lena Lundberg skriver om.
– I grunden handlar det om hur individen förmår leva med sig själv och omvärlden.


Tvärvetenskapligt
För att komma sitt tema in på livet har har Ulrika Gustafsson också gått utöver litteraturvetenskapen och tillämpat en mera tvärvetenskaplig infallsvinkel.
– Jag har låtit mig influeras också av idéhistoria, sociologi och kvinnovetenskap, säger hon.
Arbetet med avhandlingen har gått relativt snabbt, det påbörjades i januari 2003.
– Jag fick möjlighet att delta i den riksomfattande forskarskolan i litteraturvetenskap 2003-2006 och jag har också fått stipendier som gjort det möjligt för mig att arbeta med avhandlingen på heltid, berättar Ulrika Gustafsson..


Vill diskutera
Nu ser hon i första hand fram emot disputationen den femte oktober.
– När man hållit på med något såhär intensivt så vill man ju gärna diskutera det också med andra, säger hon.
Och vad vill du göra sedan?
– Jag tycker ju att det är jätteroligt att forska och under arbetet med avhandlingen har jag fått många nya idéer som jag gärna skulle fortsätta med. Bland annat har jag blivit intresserad av litteratur kring resor. Jag kommer nog att söka forskartjänster och stipendier.
– Jag måste naturligtvis inte fortsätta att forska, utan kan tänka mig också annat, men jag forskar gärna, tillägger hon.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax