DELA

De vill få fler att välja musiken

Tre elever från Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad är på plats i Mariehamn för att ”ragga” studenter till yrkesutbildningen i musik. I går besökte de musikinstitutet och gav en konsert i S:t Görans kyrka. I dag kan man höra dem sjunga och spela i Ålands Radio. (På bilden från vänster Christine Sten, läraren Ia Rönngård, Ingrid Jern och Carolina Storrank.)
Musikeleverna vid svenska yrkeshögskolan (som i höst byter namn till Novia) är ute på pr-turné i Svenskfinland och norra Sverige för att locka folk att söka till musiker- och musikpedagogutbildningarna. I onsdags kom musikpedagogstudenterna Christine Sten, Ingrid Jern och Carolina Storrank till Åland.
– Vi utbildar oss till musiklekskollärare, berättar Ingrid Jern som har klassisk gitarr som sitt huvudämne.
När de är klara med utbildningen, som tar fyra och ett halvt år, kan de till exempel arbeta i barngrupper på musikinstitut, i församlingar eller på arbetar- och medborgarinstitut.


På daghem
– Jag skulle kanske vilja åka runt på olika daghem och sjunga och spela, funderar Carolina Storrank som har sången som specialitet.
– Det som lockar med yrket är att det är så omväxlande. När man jobbar med barn vet man aldrig på förhand hur någonting blir, säger Christine Sten, också hon inriktad på sång.
Övriga musikpedagoginriktningar på skolan är musiklärarutbildningen och musikledareutbildningen.
– En stor fördel med musikutbildningarna i Jakobstad är att vi ligger vägg i vägg med musikinstitutet. Där får eleverna regelbundet chans att göra praktik, säger programansvarig Ia Rönngård.


Musikerutbildning
Hon vill också lyfta fram musikerutbildningen.
– Man kan utbilda sig i antingen klassisk musik, kyrkomusik eller rytmmusik som är pop eller jazz.
I dag åker studenterna hem, men innan dess kan du höra dem sjunga och spela live i Ålands Radio.
På musikutbildningrna i Jakobstad finns ett 60-tal studenter, varav flera åländska.

PÄR JONASSON


redaktion@nyan.ax