DELA

De tar måleriet till heders

De talar om ett jordnära sätt att arbeta, om känsla, om målandet som en fortgående process. Virve Lukka, Reija Palo-oja och Hanna Räty, som nu ställer ut på kakelhallen i Mariehamn, är en ung trio som vågar värna det traditionella måleriet.
Virve Lukka kommer från Helsingfors, men har också som ung bott i Kimito, Hanna Räty kommer från Juva och arbetar just nu som länskonstnär för södra Savolax medan Reija Palo-oja kommer från Åbo. Orsaken till att de nu ställer ut på Kakelhallen är att Reija har en bekant som tidgare ställt ut här och som varmt rekommenderat stället.
Att de tre ställer ut tillsammans hänger i sin tur ihop med att de träffats under studietiden på bildkonstgymnasiet och bildkonstakademin i Helsingfors.
– Vi har tidigare också ställt ut tillsammans i några större samlingsutställningar, säger Virve.
Alla tre sysslar med bildkonst på heltid men kombinerar också målandet med undervisning.


Gärna landskap
I dag är det vanligt att unga konstnärer sysslar med videoinstallationer och liknande kontsformer men den här trion har valt en mera traditionell uttrycksform. Det är landskapsmåleriet som utgör grunden i de arbeten som konstnärerna nu visar i Kakelhallen, ett föreställande måleri om än med en dragning mot det abstrakta i vissa arbeten.
I de presentationer som de gjort inför utställningen säger Hanna Räty bland annat att hon ”målar för att minnas och förstå”, att målandet är ett slags tankearbete och att hon försöker nå fram till ”närvarons ögonblick”.
Reija Palo-oja säger för sin del att hon ofta målar i serier som tankemässigt anknyter till naturen och landskapet. Hon beskriver målningens landskap som en ”inbyggd bild och ett minne”.
Virve Lukka målar gärna utgående från någon form av berättalese: ”Det kan handla om en dröm, en verklig händelse, en bildserie eller en fiktiv historia.”


Jordnära måleri
På frågan om varför de stannat för den här formen av traditionellt måleri svarar Virve att hon nog också gjort videokonst men att hon tycker att det är skönt att syssla med en konstform där man inte är beroende av en massa apparater utan kan skrida till verket direkt.
Hanna säger att hon gilla det jordnära sättet att måla, att det strax händer någonting när man arbetar, medan Reija säger att hon vill uppleva målandet som en en fortgående process.
Utställningen i Kakelhallen pågår till den 27 december. För utställningen har de tre konstnärerena fått stipendier från Svenska kulturfonden.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: STEFAN ÖHBERG

stefan.ohberg@nyan.ax