DELA

De skriver bok om Mariehamn

Folke Wickström och Jerker Örjans gör en bok om Mariehamn inför stadens 150-årsjubileum 2011. Boken får stort format och skall bli rikt illustrerad. (På bilden Wickström, till vänster, och Örjans.)
Folke Wickström, tidigare stadsarkitekt och Jerker Örjans, ingenjör och författare känner sin stad utan och innan. Båda har vuxit upp med Mariehamn.
– Vill du ha oss tillsammans på en bild från småskolan, frågar Folke Wickström när jag ringer för att få honom och Örjans med på samma bild.
Det blir i varje fall en bild från i dag.


Breda penseldrag
Om boken säger Wickström och Örjans att ”historien kommer att målas med breda penseldrag”.
– De enskilda beslutsfattarna kommer inte alltid att finnas med, men däremot nog de viktiga besluten och deras konsekvenser för hög och låg. Läsaren skall se epokerna men också enskilda människoöden spegla sig i dessa. Läsaren skall se och förstå hur den stora världen dikterat utvecklingens villkor, men att den frihet som funnits skickligt har kunnat utnyttjas, så att också vi ibland påverkat den stora världen. Läsaren skall se hur Jomala, Hammarland, Lemland, Vårdö, Honkavaara, Peräseinäjoki och Sankt Petersburg bidragit till stadens utveckling, hur krigets och fredens konjunkturer påverkat oss, hur hästen, cykeln och till slut automobilen format vår stad, skriver de i ett pressmeddelande.


Övernäs rekonstrueras
Boken illustreras av Folke Wickström och illustrationerna skall vara många. Wickström kommer att rekonstruera den lilla byn Övernäs som blev Mariehamn.
– Han kommer att med teckningar och målningar följa stadens utveckling genom decennierna, visa hur hamnen i väster i tur och ordning fått kölhalningsbryggor, vedkajer, badhus och badhotell, sköljhus, klubbhus, sjöfartsmuseum och till slut terminaler och skyways, hur hamnen i öster fått sina broar och bryggor, badhus, värdshus och så småningom självstyrelsegård, landskapshotell, bibliotek och kultur- och kongresshus. Han kommer att ta läsaren på stadsvandringar i arkitekters, formäns, köpmäns, tullslupsvaktmästaränkors, sjökapteners, redares och politikers sällskap, heter det i pressmeddelandet.
Boken får stort format. Transparenta blad med vyer som överlagrar varandra skall illustrera hur staden förändrats genom åren och hur den ter sig i dag.


Stadsbilden
Som stadsarkitekt var Wickström själv med och formade Mariehamn under tre decennier. Wickström var aktiv när det historiska i stadsbilden återfick sitt värde på 1970-talet och vackra gatumiljöer blev bevarade för eftervärlden.
Hans stora intresse för Mariehamnsarkitekturens historia har kommit väl till pass vid rekonstruktioner i stadsmiljön och vid otaliga större och mindre byggnadsprojekt i historiskt känsliga gatumiljöer.
Jerker Örjans säger för sin del att han räknar ”aktningsvärd ålder och anor” som sina främsta meriter i bokprojektet.
– Av Mariehamns snart 150-åriga historia minns jag själv de sista 60 åren, de föregående 50 har jag från min mor och resten, om än i mindre klar form, från mormor och mormors mor. Örjans, som tidigare skrivit åtta böcker, är liksom också Folke Wickström känd som en kunnig guide i staden.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax