DELA

De får stipendier och understöd

33 ansökningar om stipendier från Ålands kulturstiftelses fonder var mottagna vid ansökningstidens slut. I år delar stiftelsen ut stipendier och understöd ut för 65.600 euro.
Janne Holmén (bilden) är en av dem som får stöd för sitt arbete.
Ur Stiftelsens allmänna fonder sammanlagt 12.000 euro:
*Professor Åsa Ringbom, Åbo, tillsammans med en arbetsgrupp 4.000 euro för utgivning av boken ”De åländska kyrkorna berättar”, en populärvetenskaplig och sammanfattande version av det långvariga forskningsprojektet om de åländska kyrkorna.
* Dr Rodhri C. Williams, Finström, 4.000 euro för ett forskningsprojekt vid Ålands fredsinstitut om hur jordförvärvsrättigheter reglerats i olika system.
* Fil.dr Janne Holmén, Uppsala/Jomala, 4.000 euro för en beskrivning av åländsk historieskrivning under 1800- och 1900-talen som del av ett större projekt omfattande fem öar i Östersjön.
Ur Valter, Tommy, Bengt och Anni Blomqvists minnesfond sammanlagt 18.500 euro:
Kulturföreningen Katrina, 4.000 € för översättning till svenska av dr Margit Rahkonens biografi över den åländska pianisten Alie Lindberg.
* Förläggaren Ben Johans, Mariehamn, 2.000 € som stöd för utgivning av fil.dr. Maria Suutalas bok ”Lyckliga kor och kloka människor”. Stiftelsen har tidigare stött dr Suutalas forskningsarbete.
Ålands biblioteksförening, 1.500 € för barnens litteraturdagar i skolor på fasta Åland och i skärgården.
* Etnologen och filmaren Per-Ove Högnäs, Mariehamn, 4.000 € för dokumentationsarbete i anslutning till en planerad film om 4 m/bk Herzogin Cecilie.
* Författaren Ann-Gerd Steinby, Mariehamn, 3.000 € för en nyskriven bok om författaren Anni Blomqvist som utges i anslutning till 100-årsminnet av Anni Blomqvists födelse.
Byalaget för Vårdöby och Strömsby, 3.000 € för nyuppförande 2009 av Robert Liewendahls pjäs ”Kvinnorna på Erkas”.
* Konstnärerna Lembit Sarapuu, Estland och Kjell Ekström, Jomala, 1.000 € som bidrag för genomförande av en utställning av Sarapuus verk i Föglö.
Ur Henrik Nylunds fond för skärgårdskultur sammanlagt 3.100 euro:
Föglö hembygdsförening, 1.500 € för ett projekt där det textila hantverket uppmärksammas med bl.a. en designtävling och en utställning.
Skärgårdsteatern, 1.500 € för turné i Ålands skärgård år 2009.
Föglö grundskola, 100 € för elevstipendium i enlighet med stadgarna i Hen-rik Nylunds fond.
Ur Fonden för åländsk medicinsk forskning och Thure Nordenfelts fond, sammanlagt 32.000 euro:
* Doktoranden, med.lic. Mouna Esmaeilzadeh, Mariehamn/Stockholm, 10.000 € för utbetalning år 2009 för ett forskningsprojekt om PET-studier vid Hun-tingtons sjukdom.
* Professor Dag Nyman, Mariehamn och borreliagruppen på Åland 12.000 € för fortsatta undersökningar om nya metoder för diagnos och sjukdomsaktivitetsbedömning vid borreliainfektion.
* Med.lic. Marika Nordberg, Jomala/Linköping, 9.000 € för ett projekt om diagnostisk metodik vid flera olika fästingburna sjukdomar.
* Med.mag., doktoranden Erika Johansson, Mariehamn, 1.000 € som startbidrag för fortsatt planering av ett projekt benämnt ”Äldre kvinnor på Åland – starka och sårbara”.
Ur Ingmar och Anne-Berit Nordlings stipendiefond
överförs dessutom 900 € till Ålands lyceum för att utdelas som stipendier inom matematik och naturvetenskap.