DELA
Foto: Erkki Santamala

De får pengar av Konstsamfundet

Konstsamfundet delar ut drygt 1 miljoner euro, och en del av slantarna tillfaller projekt på Åland.
Antons Vänner, Kökar, folkmusikläger på Kyrkogårdsö, 2 000 euro

Emmaus Åland, Mariehamn, workshops och konserter under Kulturnatten, 2 000 euro

Filmklubben Chaplin, Mariehamn, Filmfestivalen VERA och breddning av verksamheten, 2 500 euro

Fyra kammarmusikkonserter med nordiskt tema på Kobba klintar, Åland, sommaren 2015, 2 000 euro

Föreningen Teater Alandica, Mariehamn, fyra skådespel, 3 000 euro

Intermezzokören, Mariehamn, Projekt Björn & Benny – så mycket mer än Abba!, 1 500 euro

Kökar hembygdsförening, Kökar, skapa drama, teater och musik för barn på Kökar, 2 000 euro

Klintberg Josefin, Mariehamn, konstnärligt designprojekt på Åland, 1 000 euro

Nyman Julia, Ekenäs, samtidskonstutställning med unga nordiska konstnärer på Nordens Institut på Åland, 2 000 euro

Syrjä-Johansson Katja, Mariehamn, materialkostnader till grupputställningen ”Vassen susar” i Eckerö post-och tullhus, 2 000 euro

Wilén Tage, Eckerö, separatutställning i Ålands konstmuseum, 2 000 euro

Ålands Sång- och musikförbund, Mariehamn, för verksamheten, 3 000 euro