DELA

Dåtida porträtt med nutida miljöer

Fotografen Nayab Ikram har fört ihop porträtt av Jakobstadsbor från 1800-talet med dagens stadsmiljö.
Bilderna visas på Fäktargubben under juni.
Utställare: Nayab Ikram.
Utställningens namn: Arkiverat.
Plats: Galleri Fäktargubben.
Teknik: fotografier.
Kort om utställningen:
– Jag har hittat bilder på Jakobstadsbor i Jakobstads museums arkiv. Jag har reprofotograferat glasnegativen och fört ihop porträttet med dagens Jakobstadsmiljö.
Hur kom du på idén?
– Jag studerar vid Yrkeshögskolan Novia som nyligen flyttade från Nykarleby till Jakobstad. Vi fick i uppgift att samarbeta med kända Jakobstadsprofiler och tolka deras relation till sin hemstad. Jag samarbetade med Leif Jakobsson, direktör från Svenska kulturfonden. Vi tog fasta på hur människor lever kvar tack vare bilden av dem, det på den vägen jag besökte arkivet.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson