DELA

Dansk kongmakare i Eckerö

Att påstå att korgar är livet för Steen H Madsen (bilden) är inte för mycket sagt. Han är både korgmakare och korgsamlare.
”Nörd” kallar han sig när det gäller fiskekorgar. Just nu ställer han ut vid Post- och tullhuset i Eckerö.
Steen H Madsen kommer från Ringsted på Själland och blev redan i ungdomen intresserad av hantverk. I slutet av sjuttiotalet började han med korgflätning och i dag är han kanske den enda i hela Danmark som har detta hantverk som heltidsarbete. Vid sidan av den egna verksamheten har Madsen också blivit en ivrig samlare av korgar från hela världen. Med sig i Eckerö har han inemot hundra korgar, den äldsta av dem från 1840-talet och de yngsta från 1950-talet. Dessutom visar han prov på sina egna nytillverkade korgar.
Att Madsen intresserar sig för det historiska kring korgflätningen och samlar korgar har också betydelse för hans eget hantverk. Han är självlärd och i de gamla korgarna kan han jämföra teknik och mönster. Ofta handlar det om hantverkstraditioner som sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden.
Exakt hur gammat korgflätningskonsten är kan man inte säga, men enligt Madsen kan den till och med vara äldre än krukmakarkonsten.
– I närheten av Malmö har man till exempel funnit en ålmjärde som är 7.500 år gammal. Den är gjord i en så driven teknik att man kan se att själva hantverket redan då var fullt utvecklat, alltså måste konsten att fläta korgar av pil vara betydligt äldre, säger Madsen
Fascinerande är också att flätningen i den gamla ålmjärden är gjord med exakt samma teknik som man kan finna i dagens korgar.


Brigitte Bardot
På tal om gamla korgar så visar han också på en korg som man lätt kunde tro var modern, en elegant korg som brukar kallas Brigitte Bardot-korgen.
– Den förknippas av någon anledning med filmstjärnan och visade första gången på en utställning i Skottland år 1951, men förebilden kom från Hebriderna där den användes som hönskorg och i verkligheten har den flertusenåriga anor, konstaterar Madsen.
Nörd är ett modernt ord som Madsen lekfullt använder när det gäller det egna intresset för en speciell typ av korgar: fiskekorgar, på engelska creels. Korgar som sportfiskare i USA och före det i England och Frankrike använde när de var på fiske.
– Man satte färskt gräs i botten på korgen och den levande fisken släpptes ned genom ett hål i locket och höll sig färsk hela dagen, säger Madsen som dock är medveten om att detta sätt att uppbevara nyfångad fisk inte längre är tillåtet.
Ofta var fiskekorgarna vackert förstärkta med läderbindningar och fina korgar av detta slag är mycket efterfrågade.
– Det finns creels som på auktioner kan betinga pris på 70.000-80.000 kronor.
Med på utställningen har Madsen också ett nummer av tidningen Playboy från 1958 där den lättkläda utvikningsflickan på mittuppslaget är fotograferad just med en creel.


Odlar själv virket
Madsen odlar själv sin råvara, pilviket, och använder 6-7 olika sorter för att få olika färgnyanser i sina korgar. Knippen med pilvirke finns också med på utställningen. Att det finns råvara också på Åland kunde han snabbt notera.
– Bara på den cykeltur jag i går gjorde gjorde till Jakt- och fiskemuseet hittade jag tre olika pilsorter.
I augusti skall han komma tillbaka till Eckerö för att hålla workshop i korgflätning. Kursen är redan fullbokad, men eventuellt kan man ordna ytterligare en, säger Peter Winquist vid Post- och tullhuset.
Vernissage i dag, lördag, kl.12.00.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

jonas.edsvik@nyan.ax