DELA
Foto: Jonas Edsvik
Villa Stockstugan på Södragatan ritades av arkitekten Lars Sonck.

Byggstipendier till Skogshyddan och fredsinstitutet

Folke Wickströms minnesfond för belysande och bevarande av Mariehamns byggnadskultur delar ut två stipendier.