DELA

Bygger landets första ångfartyg

I Håkan Lindbergs modellbyggarverkstad i hemmet på Nåtö har många ångbåtar blivit till.
Men förebilden till det senaste modellprojektet är nog den äldsta. Lindberg håller just på att färdigställa de två sista modellerna i en serie på fyra med Finlands första ångfartyg, Ilmarinen, som förebild.
Ilmarinen, med namn efter Väinämöinens kamrat och medhjälpare i Kalevala, byggdes år 1833 i Puhos by i Kides socken i Norra Karelen. Där hade Nils Ludvig Arppe ett sågverk och det var också Arppe som lät bygga den drygt 26 meter långa hjulångaren för att dra virkessläp till sågverket.
Ilmarinen, som var byggd i trä, mätte 26,2 meter i längd och hade en bredd på 4 meter. Ångmaskinen, som var byggd i S:t Petersburg utvecklade 34 hästkrafter.
Karaktäristisk är den höga, stagade, skorstenen från ångpannan som var placerad midskepps mellan de två skovelhjulen. Skrovet bar på en del ålderdomliga drag, det har till exempel en galjon i fören och bogspröt trots att ångbåten inte hade några master. Man styrde inte heller med ratt utan med rorkult.


I bruk tio år
Håkan Lindberg berättar att Ilmarinen var i trafik i tio år till dess den blev obehövlig och skrotades sedan Nils Ludvig Arppe år 1843 byggt en kanal mellan Orivesi och Pyhäjärvi som underlättade virkestransporterna.
Att Ilmarinen ändå är mycket karaktäristisk för sin tids ångfarkoster har Håkan Lindberg fått bevis för under arbetets gång.
– I Forsvik vid Vättern håller man på och rekonstruerar hjulångaren Eric Nordevall, som byggdes år 1836 och gick under 1856, berättar han.
Han har besökt Forsvik och visar en bild på en ångbåt som är bara något större än Ilmarinen och i mycket påminner om den.


Vårdar minnet
Att Håkan Lindberg nu bygger hela fyra skalenliga modeller av Ilmarinen hänger samman med att släkten Arppe hållit minnet av denna, landets första ångare, vid liv genom åren. Att man vände sig till Lindberg beror bland annat på att Håkans far Unto Lindberg och Tancred Arppe, som gick bort tidigare i år, var studiekamrater vid Handelshögskolan vid Åbo Akademi.
Genom den kontakten var Håkan Lindbergs modellbyggen kända. Tancred Arppes fyra barn skall ha var sitt exemplar av Ilmarinen-modellen.
– Två har jag redan levererat till Esbo och de två andra skall till Spanien och England.
Ett par månaders arbete har Håkan Lindberg lagt ned på modellbyggena. På frågan om vad som varit knepigast att göra blir svaret:
– Skovelhjulen. De krävde en hel del funderande innan jag kom på hur jag skulle göra dem.


Också forskning
Ilmarinen finns bevarad på en gammal landskapsmålning och dessutom har Björn Landström i tiden gjort en rekonstruktionsritning av fartyget. Olika detaljer, bland annat just skovelhjulen, har Lindberg dock fått hjälp med via H Paaschs illustrerade marinencyklopedi, tryckt år 1890.
– Researchen hör till det mest intressanta när man gör modeller av gamla fartyg, säger han.


Många idéer
Någon brist på uppdrag och egna idéer verkar Håkan Lindberg inte ha och nu ser han fram mot pensioneringen då han kan arbeta ännu mera i sin modellverkstad.
På väggen hänger en bild från Aura å med ångbåten Åland II, före detta Per Brahe, som har en spännande historia och som ingår i planerna för en utställning som Lindberg hoppas kunna hålla om ett par år.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax