DELA

Brokigt om de eviga frågorna

Vår tid, precis som alla andra tider, behöver sagor. De ger barn – och vuxna med för den delen – möjlighet att träda in i fantasins värld och därigenom tackla problem och frågor som man kan ställas inför. Allt från klimathot till mobbning kan bearbetas i sagans magiska form. Men kanske lämpar sig sagan bäst för de eviga frågorna: livet, döden och den enskildes kamp med dessa.