DELA

Brett kultursvep i ny Kökarbok

Kultur växer, står det i underrubriken till den bok om Kökar hembygdsförening som Sylvia Sundström (bilden) och Agneta Lundin skrivit.
Hembygdsföreningen upprätthåller Kökar hembygdsmuseum, men det här är en bok där även andra kulturaktiviteter får ta plats.
”Att leva i nuet leder lätt till att du blir historielös”, skriver bokens författare i sin inledning och när Sylvia Sundström kommer upp till Nyan med den nytryckta boken säger hon att boken berättar om museet, inrymt i den gamla skolbyggnaden i Hellsö Österbygge, men också mycket om föreningens aktiva kulturverksamhet.
– Vill Kökarborna finna sin historia så finns Kökars hela 1800-tal och också en god del av 1700-talet i museet, säger hon.


Utbyggd historik
Kökar hembygdsförenings konstituerande möte hölls hösten 1987 så föreningen har vid det här laget hunnit bli drygt två decennier gammal. Förra hösten höll man jubileumsfest och Sylvia Sundström berättar att man gjorde en mindre historik till festen.
– Sedan började vi tycka att vi kanske kunde skriva lite mera både om museet, om andra kulturaktiviteter och om de människor som varit engagerade.
Så blev boken ”Ett annat Kökar” till.
Sylvia Sundström var hembygdsföreningens första ordförande men är numera kassör och aktiv i det mesta som föreningen företar sig. Agneta Lundin är bosatt i Stockholm men hennes mor kom från Kökar och hon vistas själv mycket där sommartid.
– Viktigt var också att Mikael Wahlberg och hans fru Inge åtog sig att ge boken dess grafiska form, säger Sylvia.


Många aktiviteter
Utöver museet, dess byggnader, föremålsbestånd, donatorer och gynnare ger boken alltså bred skildring av kulturarbetet på Kökar under de senaste årtiondena. Här finns berättelser om teaterverksamhet, om hantverk, folkmusik, konserter, spelmansstämmor och mycket annat.
Bildmaterialet är rikt. Enligt Sylvia Sundström har man medvetet velat presentera aktiviteterna också i bild.
– Synd bara att våra resurser inte tillät oss att trycka mer än sexton sidor i färg, säger hon.
Bokens pärm pryds av en målning av Agneta Sundström Också den är medvetet vald. Motivet är bolmört, en växt som kom till Kökar redan med franciskanermunkarna.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax