DELA

Brändöslaget 1808 i historisk miljö

Med teaterstycket ”Brändöslaget 1808” och en programfest uppmärksammades händelserna på Brändö under 1808-09-års krig i veckan på historisk mark vid Pellas Gälstu på Brändö.
1808-1809 års krig uppmärksammas i år på många håll. Så också i Brändö. Här ägde i maj 1808 det som kallas Brändöslaget rum, en händelse som inte är särskilt känd. Det är dock en händelse med mycken dramatik men som inte skördade några liv tack vare förslagna brändöbor.
Bakgrunden är i korthet: Sedan mitten av april 1808 var en rysk ockupationsstyrka på närmare 100 man förlagd till Brändö by under ledning av major Scheremetjeff. Han bodde vid gården Pellas Gälstu, medan soldaterna bodde i de övriga gårdarna i byn. Brändöborna var tvungna att förse ryssarna med mat och dryck och foder till hästarna. Kyrkan fick tjäna som spannmålslager, något som inte heller sågs med blida ögon av ortsbefolkningen.


Hindrades fly
Rykten om händelserna i Kumlinge, där bönderna med hjälp från Fasta Åland övermannade ryssarna, nådde Brändö och man beslöt att hindra ryssarna från att fly när isen gått upp.
Natten till den 11 maj utkämpades så Brändöslaget. Män från alla delar av socknen samlades i Sarvvik på västra sidan av Brändölandet, beväpnade med sälbössor och andra jaktvapen. Tack vare Brändöbornas list tvingades ryssarna att kapitulera. Bl a borrades det hål i ryssarnas båtar, som sjönk när dom sköts ut på vattnet.
Alla ryssarna togs till fånga. De och krigskassan på 4.500 rubel silvermynt överlämnades till den svenska löjtnanten Cronstedt.


Väl vald festplats
I onsdags hölls en programfest för märkesåret 1809 i Brändö by. Festplatsen var väl vald – Pellas Gälstus gårdstun, samma gård där den ryske majoren bott. Under lummiga träd med blommande liljor vid husknuten samlades närmare 100 personer för att ta del av programmet. Anita Husell-Karlström i Biblioteks- och kulturnämnden i Brändö hälsade välkommen. Björn Blomqvist, med rötter i Fiskö, sjöng några sånger med anknytning till 1808, ackompanjerad av Kaj-Gustav Sandholm. Historikern Pertti Hakala berättade om Brändöslaget.
Därefter uppfördes ”Brändöslaget 1808”, en dramatisering av Malena Strandvall med utgångspunkt i Dan Nordmans Brändö-historik. Det förflutna var påtagligt på många sätt under kvällen.


Med inlevelse
Skådespelarna, alla Brändöbor, levde sig in i sina roller och som åskådare insåg man att det faktiskt inte är så särskilt länge sedan anmödrar och anfäder till skådespelarna upplevde dess händelser på riktigt. Att skådespelarna talar dialekt förstärkte känslan av verklighet.
Brändöslaget 1808 visar återigen att det finns mycket att hämta i vår lokalhistoria.
Mer sådan här teater i Brändö, tack!

Text & foto: EVA SUNDBERG