DELA

Bot ombord ställs ut

Tjärsprit mot hudåkommor, gråsalva mot syfilis och ohyra, kinasalt mot feber.
Vad forna tiders skeppsapotek innehöll kan man nu bekanta sig med i Sjöfartsmuseet. Man får också få dofta på medicinalväxter som kamolill, kanel, pepparmynta och kamferträd. (På bilden Heidi Rehnström vid ett skeppsapotek.)
”Sot, feber och bot – sjukvården ombord” är namnet på utställningen som sammanställts av Heidi Rehnström utgående från en idé av Anita Pensar.
Sjöfartmuseet har en hel del sjukvårdsutrustning i sina samlingar och Pensar tryckte att det skulle vara intressant med en utställning kring sjukvården ombord.


Tandläkarstol
Det som genast fångar besökarens blick i utställningen är en gammal tandläkarstol. Den har i tiden funnits på Sallyrederiets tanker Gunny, men måste ha tagits i land eller flyttats till något annat fartyg innan Gunny råkade ut för explosionen utanför Sydfrankrike 1977. Till tandläkarutrustningen hör också en röntgenapparat, men den har man inte tagit med på utställningen.
Tandproblem hörde, helt naturligt, till sådant som ofta förekom ombord och måste åtgärdas så gott det gick vid längre resor. I de innehållsförteckningar över skeppsapotek som visas i utställningen ingår tandsprit som kunde ge lindring vid tandvärk.


Skeppsapotek
Ett av de skeppsapotek som visas har funnits på Signilskärs lotsstation, men enligt Heidi Rehnström motsvarar det de apotek som var vanliga även på fartygen.
Man visar ett annat skeppsapotek där den stora träkistan som innesluter det bär påskiften S/s Hexham.Utöver de tidigare nämnda medlen kan man finna sådant som blodstillande järnkloridlösning, skabbsalva, kräkrotspulver, blyättika till utvärtes omslag, engelskt salt som laxermedel, karlsbadersalt mot förstoppning, senapsplåster för reumatiska besvär och karbolsyra som desinfektionsmedel.


Eriksons instrument
Kaptenen var den som ansvarade för medicineringen och vården av sjuka ombord. Till sin hjälp hade han – förutom mediciner och erfarenhet – olika läkarböcker. I en av utställningsmontrarna kan man till exempel se en bok med titeln: ”Läkare-Bok för sjöfarande. Hjelpreda för herrar Sjökaptener.”
I samma monter ställer man ut ett etui med de läkarinstrument som Gustaf Erikson använde då han var kapten på barken Southern Belle.


Återupplivning
I utställningen berättar man om olika sätt som använts för att återuppliva personer som råkat ut för drunkning: ”allt från inblåsning av cigarrettrök i ändtarmen till dagens mun-mot-mun-metod”. Det berättas om vad som hände vid dödfall ombord och detta illustreras av en målning av Björn O. Svensson där motivet är en begravning till sjöss.
Vernissage är det på måndag, den 14 maj, kl 19 och utställningen kan ses i museet till slutet av augusti.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: JONAS EDSVIK

jonas.edsvik@nyan.ax