DELA

Bomarsundshistoria på auktion

Stockholms auktionsverk sålde i tisdags ett flertal kartor och planscher med Ålandskoppling och speciellt med Bomarsundsepoken.
– Här finns både intressanta och mindre intressanta alster, säger Grahams Robins på Museibyrån.
I första hand är det de tre kolorerade litografierna av slaget vid Bomarsund som Graham Robins noterat.
– Det franska litografioriginalet visar en för mig ny vinkel på en ofta avbildad scen. Den andra versionen av samma litografi är en tysk kopia som inte alls är lika väl genomförd. Originalet ger en mer med verkligheten överensstämmande bild av vad som hände.
Den tredje litografin är tryckt efter den engelska konstnären Dolbys skisser.
– Han var den engelska flottans officiella konstnär. På den här tiden fanns visserligen fotografer, men de reste inte med flottan. Konstnärerna ombord gjorde skisser utifrån vad de såg och därefter litografier.
Det finns tusentals exemplar av varje litografi, de trycktes bland annat upp i böcker.
– Som en liten kuriosa kan nämnas att man köpte litografierna ofärgade och färglade dem själva. Resultatet var förstås ojämnt, man kan få tag i mycket skickligt kolorerade men också halvfärdiga.
Utropspriset för en post med samtliga tre litografier var 2.500-3.000 kronor. De såldes för 1.700 kronor.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson