DELA

Bokutlåning i Finström i 140 år

Finströmsborna kunde låna ”lämpliga” böcker redan på 1830-talet enligt Frans Petter von Knorrings anteckningar.
Sockenbiblioteket grundades dock först 1872 och det är det årtal man räknar som biblioteksväsendets grundande i kommunen. I lördags firades Finströms biblioteks 140-årsjubileum.
Finströms bibliotek är måhända inte det äldsta på Åland, men det speciella med det var förmodligen utbudet av böcker.
– von Knorring, som drev på att man skulle grunda ett bibliotek var ju en folkbildningsman och bland de gamla böckerna ur hans samling finns många vetenskapliga böcker. Annars var det nog vanligare med religiös litteratur på den tiden, säger Fredrika Sundberg som jobbat i kommunens nya bibliotek i Källbo skola i fem år.
Det första sockenbiblioteket fanns – troligen – hemma hos kyrkvärden Matts Eriksson som var bonde på Norrgårds i Svartsmara. Den äldsta boken som finns bevarad från det ursprungliga sockenbiblioteket är från 1710, och vad det verkar handskriven. Författare var Olof Bergklint och titeln ”Sammandrag af wetenskaperne. I Arithmetica fractionum, thet är: räkne”.
Andra böcker ur samlingen från 1700- och 1800-talen handlar om geografi, djur, lanthushållning och ”populär chirurgi”. Flera av dem har von Knorrings signatur på försättsbladen.
– Lite intressant är att den enda skönlitterära boken som är bevarad är Johan Ludvig Runebergs Fänrik Ståls sägner från 1860.
Stort reportage i papperstidningen!

Anne Sjökvist