DELA

Böckerna står sig i lånestatistiken

Ålänningarna gjorde 474.000 bibliotekslån under fjolåret, vilket var en liten ökning jämfört med 2008. Av lånen var över 80 procent eller 387 000 böcker, medan 84 000 lån utgjordes av andra media. Jämfört med 2008 ökade boklånen medan antalet övriga lån var i stort sett oförändrat, rapporterar Åsub. Räknat i lån per bofasta innevånare låg Kökar, liksom tidgare, i topp. (På bilden Kökarbibliotekarien Inge-May Forsman.)
De 16 kommunala biblioteken på Åland hade sammanlagt drygt 302.000 böcker den 31 december 2009. Därtill kom nästan 20.000 övriga medieprodukter, varför det totala beståndet var nästan 323.000. I det övriga ingår till exempel musikinspelningar, filmer, talböcker, kartor och noter.
Nyanskaffningarna under året uppgick till nästan 16.000, varav drygt 14.000 var böcker.


Fler boklån 2009
Av de totalt 474.000 lånen år 2009 var över 80 procent, eller 387 000 böcker. Jämfört med 2008 ökade boklånen medan antalet övriga lån var i stort sett oförändrat.

Läs mera i dagens, onsdagens, Nyan.

jan.kronholm@nyan.ax