DELA

Bjuder till diskussionskalas

Kan en diskussion vara ett kalas? Ja, säger Ålands kulturdelegation som nu inviterar politiker, kulturarbetare och alla kulturintresserade till ett diskussionskalas. (På bilden från vänster Robert Liewendahl, Mia Hanström och Lycke Pörtfors.)
– Valet ger ett tillfälle att lyfta fram också kulturfrågorna, men vi vill inte göra det genom en traditionell valdebatt. Diskussionskalas är en intressant metod som jag stött på när jag sysslat med ungdomsarbete i Sverige, förklarar kulturdelegationens ordförande Mia Hanström.
Hon betecknar ett diskussionskalas som en mera lustfylld form av åsiktsutbyte. Så många som möjligt skall ges röst och åsiktsutrymme.
– Vi vill skapa en mix där vi bjuder in både dem som kandiderar i valet och alla andra som vill framföra sina åsikter kring kulturfrågorna.


På två minuter
Metoden bygger på att var och en som vill delge sina åsikter får exakt två minuter på sig att göra det. Men omedelbart efter varje anförande ges också tillfälle för reaktioner från övriga deltagare.
– Alla kommer att få en röd, en grön och en vit skylt, röd för nej, grön för ja och vit för ”vet ej”, berättar Mia Hanström.
För att hålla ordning på anförandena och sammanfatta frågorna har man engagerat Lotta Angergård och Erik Hemming.
Under den senare delen av programmet skall det ges tillfälle till fördjupning av diskussionen.


Förväntningar
Vid den presskonferens som kulturdelegationen höll i går verkade de som deltog mycket förväntansfulla inför diskussionen som hålls i stadsbiblioteket måndagen den 24 september kl. 19-21.
Hannele Vaitilo konstaterade bland annat att delegationens uppgift är att stimulera kulturfolket och ge en möjlighet till påverkan. Hon hoppades att företrädare för näringslivet, våren och skolan skulle möta upp och menade att kulturen kan vara en resurs också där.
Även Robert Liewendahl underströk näringslivets betydelse i kulturarbetet.
– Inom teatern där jag varit aktiv har vi sett att det är intressant för näringslivet att synas i positiva sammanhang, sade han.
– Men kulturen är också en resurs på gräsrotsnivån, sade Hannele Vaitilo.
Siw Kyrkslätt-Henriksson troddes att diskussionskalaset kan bli riktigt stimulerande, bland annat genom att den strikta tidstilldelningen bromsar dem som annars har en tendens att breda ut sig.


Mera utåtriktat
Diskussionskalaset passar in i det nya uppdrag som kulturdelegationen fått och som innebär en mera utåtriktad verksamhet. De lokala överläggningar med kulturfolket som man redan hunnit hålla i Vårdö, Sund och Jomala har gett goda erfarenheter.
– Tanken är ju att vi skall lägga större vikt vid sådan verksamhet och inte begränsa oss till att fördela kulturpengar, konstaterade Siw Kyrkslätt.-Henriksson.
Kulturkalaset den 24 september inleds med kaffe kl 18.45. Det är studeranderådet vid Hotell-och restaurangskolan som serverar kaffe och gott tilltugg. Utöver diskussionerna och publikomröstningarna bjuds det på kulturell stimulans i form av ukulelegruppen Dur-Rackarna, diktläsning av Kent Danielsson och dans av en dansgrupp från musikinstitutets dansundervisning.
Kulturminister Camilla Gunell öppnar kvällen.


Kan återkomma
Tempo och tidsansvändning är viktiga ingredienser i diskussionskalaset och prick kl. 21 skall det därför vara dags för slutord.
Om allt utfaller väl är kulturdelegationen beredd att göra kalaset årligen återkommande.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax