DELA

Bjuder på ögonfröjd i ny broderibok

Dubbel kråkspark, stjälksöm, franska knutar, korsstygn, langettsöm. Det handlar om broderier. Och broderier har Ami Rinne och Amppi Darmark nu samlat i en vacker bok, utgiven av museibyrån.
Ami Rinne är textilkonservator på museibyrån och Amppi Darmark assistent på utställningsavdelningen. Båda hyser varma känslor för broderier av olika slag och broderier finns i en myckenhet i museibyråns textilsamlingar.


Kommer igen
Att de just nu kommer med en bok om broderier hänger samman med att det finns ett nyvaknat intresse för broderiarbeten. Guldåldern inföll redan i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
– Fram till 1950-talet var det populärt att brodera men sedan avtog intresset, konstaterar Ami.
Det var i en tid då mycket handarbete ersattes av importvaror och maskintillverkade produkter. Men nu verkar det alltså som om handarbetet fått en renässans. Också bland de unga.


Vill inspirera
– Idén med broderiboken är att inspirera till fortsatt broderande, för vem som helst ”oavsett ålder, kön och skicklighetsgrad”, skriver Ami och Amppi i sitt förord.
Man vill också väcka nyfikenhet hos nybörjare och man framhåller gärna att broderiarbete är en avstressande sysselsättning i vår jäktade tid.
– Det är meditativt att brodera, säger Amppi.
– Båda hjärnhalvorna sätt i arbete när man broderar, tillägger Ami.


Bilderna talar
Boken som de gett ut är inte någon texttung produkt. De säger att de velat låta broderierna, bilderna, tala. Kim Darmark står för fotoarbetet.
För att göra det möjligt för läsaren att studera broderierna på nära håll har man för det mesta valt att bara avbilda detaljer ur dem. Kombinerat med de mönster som Ami ritat till en del av bilderna och den informativa beskrivning över stygn och sömmar som också finns med borde det också för en nybörjare gå att lista ut hur man gör.


Utställning?
En utställning med broderier ur samlingarna skulle säkert också väcka intresse.
– Det har varit på tal men ännu har det inte funnits tid att göra en utställning, säger Amppi Darmark.
I varje fall kan den som är broderiintresserad nu få tag på inspirationsboken i Ålands museums museibutik. ”Liljor, rosor och tobaksdosor” heter den.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax