DELA

Bildkonstnären Tage Wilén får arbetsstipendium

Ålands kulturdelegation har fördelat kulturstipendier. Bland annat tilldeleades bildkonstnären Tage Wilén (bilden) ett arbetsstipendium på sex månader. En omröstning krävdes kring stipendiefördelningen och mot att sänka versamhetsunderstödet till Alandia Jazz från 15.000 till 10.000 euro inlämnades dessutom två reservationer.

Tage Wilén skall använda sitt arbetsstipendium bland annat till att arbeta med träreliefen ”Bergspredikan” och för sitt abstrakta måleri.
Alandia Jazz
Kulturdelegationen hade tidigare bordlagt Alandia Jazz ansökan och krävt kompletterande uppgifter av föreningen. Nu beslöt delegationen bevilja föreningen 10.000 euro.
Mot detta reserverade sig ledamöterna Catherine Frisk Grönberg och Rolf Lindqvist, som ansåg att bidraget borde ha bibehållits vid 15.000 euro. Frisk Grönberg skriver i sin reservation att man trots lite bristfälliga kompletteringar borde ha beviljat hela beloppet. Lindqvist skriver att man borde få ytterligare muntlig eller skriftlig information men anser även han att föreningen borde ha fått 15.000 i verksamhetsbidrag.
Röstade om bildspel
Omröstning blev det i ett stipendieärende. Konstnämnden hade föreslagit avslag på en ansökan från Folken Karlsso, bosatt i Sverige men Ålandsbördig, för bildpelet ”Det mångfacetterade Åland”. På konstnämndens linje gick även Hannele Vaitilo och Rolf Lindqvist, men Karlsson beviljades efter omröstning ett stipendium om 4.000 euro.
Förslaget lades av Robert Liewendahl och fick stöd även av Lasse Häggblom, Patrik Häggblom och Annsofi Joelsson. Ärendet flyttades dock från konststipendier till avdelningen ”Övrigt”.
Hela listan över kulturstipendiater ingår i dagens , tisdagens,  tidning.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax