DELA

Bilder ur palestinsk verklighet

– Det finns mycket information men vi behöver också bilder, säger Lotta Angergård när hon berättar om den utställning som den åländska Amnesty-gruppen nu öppnat i stadsbiblioteket i Mariehamn.
Utställningen speglar situationen för palestinierna på Västbanken och konsekvenserna av det israeliska murbygget. Muren skiljer inte bara Israel från de palestinska områdena utan också – med svåra konsekvenser i vardagen – palestinier från palestinier.
– Utställningen vill visa hur vardagen ter sig och koppla detta till internationell rätt, säger Lotta Angergård.
Det som också speglas i utställningen är hur de israeliska bosättningarna på Västbanken och i Östra Jerusalem bidrar till att skilja palestinier från palestinier och till att försvåra deras rörlighet. Och en stor del av bosättningarna är upprättade på områden som tidigare tillhört palestinier.


Följeslagare
Lotta Angergård har sett vad som sker med egna ögon eftersom hon vistats i området som deltagare i det ekumeniska följeslagarprogrammet för Palestina och Israel, ett internationellt projekt som drivs av Kyrkornas världsråd.
– Initiativet till följeslagarprogrammet kom ursprungligen från kyrkoledare i Jerusalem som vädjade om internationell närvaro för att både minska våldet och sprida information, berättar hon.
De internationella följeslagarnas uppgifter formuleras mera formellt på följande sätt:
n Att genom sin närvaro ge skydd och ökat handlingsutrymme åt drabbad civilbefolkning.
n Att visa solidaritet med palestinier och israeler som genom ickevåld verkar för en fredlig lösning av konflikten.
n Att samla och sprida information om vad som sker i området.


Visar verkligheten
Den utställning som nu kommit till Åland är gjord i samarbete mellan den svenska fredsrörelsen och Sveriges kristna råd. Men bildmaterialet härstammar från de följeslagare som befunnit sig i området vid olika tillfällen.
Lotta Angergård menar att utställningen speglar verkligheten.
– Jag känner igen mig i många av bilderna, säger hon.
På många av bilderna ser man den 700 kilometer långa mur som Israel nu färdigställt 400 kilometer av. Lotta Angergård konstaterar att man använder många benämningar på muren: barriär, staket och mur. Själv talar hon om mur eftersom det är vad internationella domstolen i Haag också kallar den. Domstolen har också ansett muren olaglig eftersom den till största delen byggts inne på palestinskt område.


Arbetar för fångar
Att den åländska Amnesty-gruppen visar utställningen har, enligt Isa Hällström, sin bakgrund i att gruppen under de senaste åren arbetat för palestinier som sitter ”administrativt fängslade” i Israel. De administrativt fängslade kan få sina straff förlängda i ett obestämt antal sexmånadersperioder och får ofta inte heller veta exakt vad de anses ha gjort sig skyldiga till.
För tillfället arbetar gruppen särskilt för en 35-årig gift trebarnsfar som fängslades i mars 2006 och för en tonåring som var endast 17 år när han greps i maj 2007.


Moment 22-situation
Enligt Isa Hällström är det administrativa fängslandet en typisk moment 22-situation.
– Man har inte för avsikt att ställa de fängslade inför rätta utan hävdar bara att de är säkerhetsrisker. Varken fångarna eller deras advokater informeras om orsaken eftersom säkerhetstjänstens information är hemligstämplad och det gör i sin tur att det inte finns några anklagelser att bemöta.
För närvarande sitter fler än 800 palestinier i administrativt förvar i Israel.
Amnesty-gruppen uppmärksammar också att många israeliska soldater som misstänks för brott mot palestinier aldrig åtalas. Man hänvisar till uppgifter från en israelisk människorättsgrupp som bland annat visar att av över 1000 utredningar åren 200-2007 om brott mot palestinier ledde bara 9 procent till åtal.


Föredragskväll
Utställningen kan ses på Torget i stadsbiblioteket till den 27 september. Onsdagen den 24 september kl. 18.30-20 ordnar Amnesty en föreläsningskväll där Lotta Angergård berättar om situationen på Västbanken och Isa Hällström om de samvetsfångar som gruppen arbetar för just nu.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: STEFAN ÖHBERG

stefan.ohberg@nyan.ax