DELA

Biblioteken är inte jämställda

Biblioteken i de åländska kommunerna är inte jämställda.
Det kunde fil dr Anna-Maija Koskimies-Hellman konstatera då hon för landskapets räkning undersökte hur de åländska biblioteken mår.
– I dag är inte de åländska barnen jämlika, säger hon.
Fil dr Anna-Maija Koskimies-Hellman åkte under förra hösten till alla sexton kommunbibliotek och de bemannade skolbiblioteken på Åland. Uppdraget beställdes av landskapets kulturbyrå som ville kartlägga biblioteksverksamheten.
– Jag träffade alla bibliotekarier och intervjuade dem om hur mycket jobb de har, vilka arbetstiderna är och om de hinner med allt.


Inte lika
I utredningen kunde Koskimies-Hellman slå fast att kommuninvånarna runt om Åland ojämlika när det kommer till biblioteken och resurserna.
– Det är inte bibliotekariernas fel, de har helt enkelt för lite resurser.
Undervisningsministeriets rekommendationer är att det skall finnas en heltidsanställd bibliotekarie per tusen invånare.
– Många kommuner hamnar långt under de riktlinjerna.
Andra kommuner har det bättre ställt. Mariehamn har till exempel fullt utrustade skolbibliotek i tre skolor förutom stadsbiblioteket.
– Överlag mår biblioteksverksamheten i de större kommunerna bra. Men det syns i biblioteken hur de mindre kommunerna prioriterar. Kumlinge har till exempel mer öppet under sommarmånaderna för att tillmötesgå turisterna.


Ökar
De flesta bibliotekarier är tvungna att prioritera var de lägger ner sin tid.
– En del kommuner satsar mycket på skolbiblioteken och har regelbunden verksamhet som riktar sig till skolorna. Andra kommuner har nästan ingen service alls till skolorna, men har istället seniorverksamhet med högläsning på äldreboenden.
De flesta bibliotekarierna trivs med sina jobb, enligt Koskimies-Hellman.
– Men jag tror att de flesta har dåligt samvete för att de inte hinner med allt.
Någon brist på efterfrågan är det nämligen inte. Åland går emot trenden i övriga Finland – här ökar biblioteksbesöken. Koskimies-Hellman tror det kan bero på bibliotekens sociala funktion.
– Biblioteken är ofta en samlingsplats i kommunerna och ett ställe där också utställningar och annan verksamhet ordnas.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson