DELA

Bibeln i nya annorlunda bilder

”The Book” Bible Illuminated. Gamla testamentet. Förlaget Illuminated Sweden AB (www.bibleilluminated.com). Produktion: Söderbergs, 2007.
Gamla testamentet är den del av Bibeln som – sin starka och historiska ställning som del av vår kristna ”kanon” (rättesnöre) till trots – har rykte om sig att vara både otidsenlig och svårtillgänglig. Detta gäller så gott som hela dess historia som kristen bibel – såväl boken Gamla testamentet som dess gudsbild hade en svuren fiende redan i den beryktade gnostikern Marcion på 100-talet. Och när nyöversättningen Bibel 2000 var utkommen vållade Gamla testamentets plats och berättigande i vår tid en häftig debatt i Sverige. Problemet är att när vi läser gamla böcker, inklusive bibeln, med vår tids glasögon, det vill säga utifrån de bilder vi har av vår tids nya rättesnören, vetskap, vetenskap och korrekthet hittar vi allt möjligt avvikande och konstigt. Och så tror många att bibeln inte håller för en regelrätt konfrontation, eller rättare sagt, för att undvika konfrontationen – ge bibeln dess rätta värdighet? – skulle man helst plocka bort de obehagliga ställena och förvisa dem, ja – vart? Texterna och det de handlar om finns ju nämligen kvar, som vittnesbörd om människans livskamp och hennes gudsmöten.


Gammal idé
Själva idén till en illustrerad bibel är ingalunda ny, många känner till familjebiblar illustrerade av Dürer, Rembrandt och andra, dessutom finns biblar utgivna och bearbetade för barn, i form av berättelsemagasin och så vidare. Men den föreliggande bibelutgåvan, som utgivarna förklarar vara ”ett helt nytt format, i magasinform” är ändå annorlunda. Syftet sägs vara att förmedla GT till dagens unga generationer och alla andra som har svårt för att plocka upp en traditionell bibel. Berättelserna får i boken sällskap av samtida fotografier av framstående fotografer. Om boken låg i en tandläkarmottagnings väntrum kunde den lätt tas för något påkostat litterärt bildmagasin att bläddra i och stålsätta sig med inför en obehaglig behandling som man ändå står ut med för att tandvärken skall försvinna. Kanske avsikten, mutatia mutandis, är just den%u07EA.


Bilderbok i sig
Det intressanta med bibeln är ju annars att den i sig själv är en bilderbok, i berättelser och beskrivningar målar den i fulla penseldrag, men med ord. Inte minst påsken visar oss vad bibelbilder också är: brödet och vinet, korset och den tomma graven är i sig portar in till uppståndelsens hemlighet. När vi ser och tar in, äter, bilden, tar vi också in den avbildade hemligheten och verkligheten i den, bakom den!
Den som vill illustrera bibeln kunde därför bara ägna sig åt att omvandla ordbilderna i färg och form som bakgrunder till texten. Men här märker läsaren av ”Bible Illuminated” snart att förhållandet snarast är det omvända, texterna blir lika mycket bakgrund till bilderna som tvärtom. Och bilderna ”illustrerar” inte bara, utan kommenterar och konfronterar också. Den första helsidesbilden som möter är ett foto av spåren av tsunamin 26.12.2004 och på bilden plockas ett citat från den omgivande texten: Jag skall nu låta floden översvämma jorden och förgöra alla levande varelser under himlen (Första Moseboken 6:17; bildcitaten är färgade i gul transparens och därför lätta att hitta i den löpande texten). Förbudet mot blandäktenskap i den efterexilska Esras bok (400-talet f. Kr. då man kan tro att ett sådant förbud var överlevnadsvillkor för den judiska folkspillran) ackompanjeras av en storbild med en brun och en vit hand hårt hållande varandra – och ett demonstrationsanslag: ”Stop the ethnic cleansing!” (Stoppa etnisk rensning!)
Bilderna talar för sig – mot texten, men texten får stå kvar och kanske ge anledning till närmare funderingar om mänskans vandringar på denna jord (jag menar inte bara geografiskt!). Nu är ju förhållandet det att judar (och kristna och muslimer!) mycket väl kan ha samma tro fast olika hudfärg och ”beblandningen” behöver inte alls ges rasisistiska förtecken. Och en bild av en ung tysk pojke klädd i shorts gående längs med en smutsig gata med rader av kroppar från fångar som dog i Bergen-Belsens utrotningsläger 1945 illustrerar skildringen av hur David behandlar moabiterna enligt Andra Samuelsboken 8:2: Han lät dem lägga sig på marken bredvid varandra och mätte sedan med ett rep ut två längder som han lät döda och en längd som han lät leva. Och lämpligt illustrationsmaterial skulle säkert gå att uppbringa också från vår egen tid!. Ingen ”väljer” eller ”behöver” sådana skildringar – men de finns och ingen kan påstå att berättelsestoffet skulle sina.


Babylon
Själv var jag nyfiken på hur utfallen mot fienden Babylon i Psaltaren 137:9 skulle synas i bildform: Lycklig den som får ta dina späda barn och krossa dem mot klippan. Men den sidan är bildlös, fast det inte skulle saknas material, som t.ex. den på en mamma till mördade tonårsflickor från Kosovo som finns till Första Samuelsboken 15:33, en vers från den skakande skildringen av konung Saul och amalekiterna: ”Ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa, nu skall din mor bli barnlös som de”.
Det finns andra exempel i samma stil, men också vackra bilder till sköna texter, vackra unga och vackra gamla, skrattande barn, ledsna, frågande ögon, fjärilar (till Höga Visan), och en sång med noter till herdepsalmen Psaltaren 23! En bildsvit med partyklädda och festglada typer kan nog tänkas tona in rätt stämningsläge bakom Guds rytande i Amos 5:21-22: Jag avskyr era fester, jag hatar dem, jag står inte ut med era högtider. När ni offrar till mig och kommer med era gåvor vill jag inte veta av dem, jag vill inte se åt era offer av gödboskap, men de orden har sin bakgrund i sociala missförhållande på profetens tid och kan inte alls tas som utfall mot någons födelsedagsfirande!


Synintryck
Texten i sig återges i varierande format, i olika stil och ofta i färg, ofta är någon vers understruken med rött (jag vet inte varför) och i Ordspråksboken förekommer att varannan vers är i rött så synintrycket av sidan blir ungefär lika brokigt som innehållet. Läsningen underlättas av att texten inte bryts av vare sig kapitel- eller versangivelser, (med undantag för Psaltaren där psalmnumrorna bibehålls) men gör det å andra sidan krångligt att snabbt lokalisera en särskild vers. De ställen jag anger här har jag därför slagit upp i en ”vanlig” bibel. Avsnittsrubrikerna från Bibel 2000 behålls dock. Allt som allt är ”Bible Illuminated” en bokstavligen tilltalande, tankeväckande bibel, med budskap till ögon och öron, hjärta och tankar!
Boken inleds av Psaltaren 8: ”Herre, vår härskare, väldigt är ditt namn över hela jorden%u07EA” och en kommentar med underskrifter av säkert de mest auktoritativa företrädarna i Sverige för de tre bokreligionerna: ärkebiskopen Anders Wejryd, rabbinen Morton Narrowe och imamen Abd al Haqq Kielan. Innan du läser vidare i boken kan du reflektera en stund över texten och de tre namnen på denna första sida. Det finns nog ingen annan bok än GT som i verklig mening belägger och illustrerar mänskors samhörighet och lika villkor på Guds gröna jord!


ROGER SYRÉN

Artikelförfattaren är kaplan i Jomala församling, teologie doktor
och docent i gammaltestamentlig
exegetik vid Åbo Akademi.