DELA
Foto: Stefan Öhberg
Barn- och ungdomsbibliotekarie Annica Andersson och biblioteksassistent Lise-Lott Ehrnsten tog under torsdagen emot många kramdjur som lämnades in för övernattning på biblioteket.

Bibbanatt pop bland kramdjur

Kramdjursövernattningen på Mariehamns Stadsbibliotek är omtyckt men också lite läskig.