DELA

Benita vävde bästa mattan

Årets tema i Medis trasmatteutställning var att väva en matta med endast två trampor.
Den vinnande mattan vävdes av Benita Björke.
Hon fick 64 röster av 399 avgivna.
Medis utställning av textil och hantverk i Tekniska verkens aula var välbesökt. Där hade besökarna möjlighet att rösta på tolv olika trasmattor. Alla vävkurser fick lämna in två bidrag.
På andra plats kom Karita Karlsson och på tredje plats Ann-Louise Gripenberg.
Medis konst- och keramikutställning i Medishuset har också haft många besökare, likaså programkvällen med stipendieutdelning.
Stipendiaterna var detta år följande: Arash Salek, sfi B1, Siv Forsman, Anette Karlsson och Epp Salmistu.
Det rapporterar läraren Barbro Laurén. (ka-f)