DELA

Benen får liv genom modern teknik

Enskilda individer från stenåldern ska bli personligheter i Ålands museums basutställning.
Arbetet pågår just nu med att bestämma vilka benfynd som ska skickas till vidare analys.
Utifrån benbitar kan man få veta vad en enskild person på stenåldern åt, hur gammal hen var, längd, sjukdomar, förslitningsskador och till och med om personen i fråga var laktosintolerant. Genom de utförda analyserna får man en så kallad osteobiografi, alltså en biografi utifrån ben.
I den kommande basutställningen på Ålands museum ska tre individers livsöden personifieras, och arbetet med att välja ut vilka benbitar som ska skickas till analys pågår som bäst.
– Vi väljer förmodligen benbitar från stenåldern, järnåldern och bronsåldern. Då får vi tre olika exempel från tre olika tider, säger antikvarie Jenni Lucenius.
Benbitarna finns i museets samlingar och har hittats på Åland.
– Vi är helt förutsättningslösa när vi skickar in fynden till analys. Vi blir säkert överraskade, men det ger oss en möjlighet att närma oss enstaka forna livsöden, säger enhetschef Kim Darmark.
Från stenåldern har Lucenius och Darmark valt ut benfynd från stenåldersboplatsen i Jettböle.
– På lårbenet finns styckspår i skelettet. Det har gett upphov till en diskussion om kannibalism i Jettböle. Kannibalismen är inte bekräftad, men skelettet är styckat på ett likartat sätt som man styckade sälar, säger Lucenius.
När benbitarna är analyserade och frågorna, åtminstone många av dem, fått svar, ska informationen göras lämplig för utställningen.
– Vi ska visualisera resultatet och levandegöra vardagen under till exempel stenåldern, säger Darmark.

Karin Erlandsson