DELA

Bel Canto vill starta privat musikskola

Föreningen Bel Canto går i väntans tider. Hösten 2009 började de skissa upp ramarna för sin dröm: en musikutbildning i egen regi på Åland.
Och mottagandet är positivt och efterfrågan stor. Nu väntar man på besked från landskapet.
Bel Cantos målsättning är att verksamheten till sin organisation skulle motsvara Alandia Strings (tidigare Barnfiolen), Bild & Form eller Mariehamns ungdomsorkester, det vill säga en kulturell förening som ges kontinuerligt stöd för att komplettera landskapets kulturutbud.
– Vi startar den nya verksamheten i liten skala hur det än går, men det skulle vara skönt att veta att det finns en grund att stå på, säger Nina Andersson, som är kassör i föreningen.

Gruppträning en nyhet
Den nya verksamheten skulle i praktiken innebära en breddning och fördjupning av föreningens tidigare verksamhet, alltså att ordna kvalitativa sångkurser och konserter inom den seriösa konstmusiken för deltagare från hela Norden.
Den stora nyheten för Åland är pedagogisk musikundervisning i gruppform. Förutom gruppdynamikens positiva effekter framhåller Bel Canto att detta skulle ge fler möjlighet att ta lektion.
– Våra kurser kunde användas som träning för att söka in och som komplement för de längre hunna som kommer tillbaka till Åland. Vi vill också särskilt rikta oss till de yngre, ju tidigare man börjar desto bättre, säger Andersson.

Väntar på besked
För tillfället väntar Bel Canto på ett förhandsbesked om finansiering från landskapsregeringen.
Hittills har föreningen fått nej från Svenska Kulturfonden för sin ansökan om treårigt startstöd, något som är vanligt för nya föreningar och projekt i Svenskfinland.
– Kulturfonden har varit positiv, men de vill inte ge pengar om det inte finns garanterat stöd från samhället för kontinuiteten. Men på det här sättet hinner vi utveckla projektet i den takt som passar oss så vi är nöjda i alla fall, säger Catherine Frisk Grönberg som i år ska vara tjänstledig från Musikinstitutet bland annat för att jobba med Bel Canto.

Egna lokaler
Tillsammans med Anna Tovher är Nina Andersson och Catherine Frisk Grönberg för tillfället upptagen med att inreda föreningens nya lokaler Dalkarby i Mariehamn, där de hyr in sig i samma hus som Fix-tjänst. Tove Palmgren och Anita Henriksson hör också till styrelsens ursprungliga medlemmar, nya sedan årsskiftet är Siv Ekström och Lars Sundblom. Tidigare har föreningen hyrt in sig bland annat i Musikinstitutets lokaler.
Det nya rummet, som vid behov kan utökas med flera, rymmer sånglektioner både för enskilda och mindre grupper.
– Vi växer långsamt in i kostymen och på något sätt ska det gå hur det än blir med bidragen. Så brukar det vara när det är kvinnor som kämpar, konstaterar de.
Landskapsregeringen behandlar den bordlagda frågan på nytt i augusti.

Sara Othman