DELA

Bel Canto redo för höstens terminsstart

Sällskapet Bel Canto Alandia, som hittills ordnat sommarkurser för sångare, utvecklar nu sin verksamhet.
I vecka 37 startar sällskapets hösttermin, med både sång och instrumetundervisning. (På bilden Anna Tohver, Nina Andersson och Catherine Frisk Grönberg i Bel Canto.)

– Syftet med de sommarkurser som Bel Canto ordnat sedan år 2000 har varit att organisera kvalitativa sångkurser och konserter och verksamheten har lockat sångare och skickliga kursledare från hela Norden, skriver man i ett pressmeddelande.


Nytänkande
Man vill erbjuda nytänkande inom pedagogisk musikundervisning i gruppform, men även individuell undervisning för den som önskar.
– Vi vill ge barn, ungdomar och vuxna en möjlighet att på ett lekfullt och kreativt sätt utveckla färdigheter i sång, musikskapande och instrumentalspel.Vi vill utveckla och stödja den enskilda individens förmåga till kommunikation och samspel med andra och som en röd tråd i vår pedagogiska verksamhet vill vi värna om det åländska kulturarvet, skriver man i pressmeddelandet.

Läs mera i dagens, måndagens Nyan. På internetadressen http://www.belcanto.ax finns mera information om kurserna. (jk)