DELA

Bekymrad över bristen på kulturmedel

Borde inte sådant som har med Mariehamns jubileumsfirande att göra finansieras ur de budgetmedel som finns avsatta för detta, undrar Mariehamns kulturchef Tom Eckerman (bilden). Frågabn har aktualiserats i kulturnämnden som nu får avslå ansökningar på grund av brist på medel.

Tom Eckerman säger till Nya Åland  att en orsak till att nämnden nu saknar medel är att man beviljat stöd för sådant som direkt ansluter sig till stadens 150-årsfirande nästa år. Han undrar om inte sådant som handlar om stadens jubileumsfirande få stöd ur det anslag på 50.000 euro som finns för detta ändamål i stadens budget i stället.
Eckerman är  också bekymrad över att förslaget till stadens budget för 2011 innehåller en nedskärning av kulturnämndens projektpengar med 10.000 euro.
Läs mera i dagfens, fredagens, Nyan

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax