DELA

Bearbetad ”Klas Klättermus” upprör

”Klas Klättermus” låter oskyldigt. Men Gotlands Teaters version i stadsbiblioteket på måndag kväll har väckt en del reaktioner. Det har talats både om svordomar och politiska anspelningar. (På bilden skådespelaren Anders T Peedu, på en bild ur en annan pjäs.)
Gotlands teater kom till Åland på inbjudan av Nordens institut och Mariehams stads kulturnämnd. Torbjörn Egners klassiker gavs i en version som enligt annonseringen beskrivs som ”lätt bearbetad för vår tid”.
Föreställningen gavs också i Källbo skola i Godby på tisdagsmorgonen.
När Nyan får kontakt med Anders T Peedu i Gotlands Teater verkar han inte särskilt förvånad över att det blivit en del reaktioner på måndagskvällens föreställning.
– Det var väldigt mycket folk och barnen placerades främst så att vårt spelutrymme småningom blev väldigt litet. Dessutom visade det sig att det var barn från fyra år när vi normalt spelar för barn från fem år.


”Bara en svordom”
Några svordomar vill Anders T Peedu dock inte vidkännas.
– Annat än att räven, som är den onda i pjäsen, svär en gång.
Han konstaterar dock att pjäsen är bearbetad för att bättre passa vår tid och att den riktar sig både till barnen och föräldrarna.
– Allt är inte riktat till barnen utan en del också till pappa och mamma, säger han.


Politik
Att en del som kan uppfattas som politiskt ingår i pjäsen vill han inte förneka.
– Jösse Bagare är missnöjd småföretagare och hänvisar till att landet har en borgerlig regering när Räven klagar över att pepparkakorna är dyra.
Han konstaterar dock att man spelat pjäsen på många håll i Sverige och att det inte varit några problem.
– Barn i Sverige är ju i dag ganska brådmogna, säger han.


Bättre i Godby
Anders T Peedu är övertygad om att den föreställning som gavs i Godby i tisdags fungerade bättre. Publiken där var skolelever och dessutom hade man plockat bort ett par av figurerna: Mårten Skogsmus och Farmor, vilket gjorde föreställningen något kortare.
Att föräldrar reagerar och engagerar sig är dock enligt Anders T Peedu bara positivt. Det är bra med reaktioner, menar han.
– Det är hedervärt, men jag tror ändå att barn i dag förstår mycket mer än deras föräldrar tror.
På Nordens institut säger Harriet Lundell att den ”Klas Klättermus” som gavs på Åland inte riktigt var vad man väntat sig. Hon såg själv föreställningen och bekräftar också att institutet kontaktats av vuxna som haft synpunkter.
Nordens instituts chef Åsa Juslin befinner sig på resa men Lundell var i kontakt med henne på tisdagen och säger att man från institutets sida vill beklaga om någon blev missnöjd med föreställningen.


Otydlig information
Kultursekreterare Mervi Appel på Mariehamns kulturbyrå säger för sin del att det i teaterns förhandsinformation kring pjäsen lät som om det var fråga om en klassisk ”Klas Klättermus”, men att hon och andra i personalen nog upplevde föreställningen som något annat.
– Informationen borde ha varit tydligare, säger Appel som också konstaterar att man är noga med att den barnkultur som man bjuder på skall vara av hög kvalitet.
Hon säger också att man från kulturbyråns sida ännu kommer att diskutera det inträffade med Nordens institut för att om möjligt undvika liknande händelser i framtiden.


Markusevangeliet
Gotlands Teater har många strängar på sin lyra. Man har samarbetat både med fångvården och kyrkan.
Tidigare har man på Åland gett Markusevangeliet och i går gav man på nytt den föreställningen både för konfirmander och allmänhet i samarbete med Mariehamns församling.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax