DELA

Bättre beredning krävs om Savoy

Något beslut om att skydda Savoyfastigheten blev det ännu inte i landskapsregeringens plenum på torsdagen.
– Frågan avfördes eftersom den inte var tillräckligt beredd, säger kulturminister Camilla Gunell (s).
Ålands byggnadsvårdsförening anhöll för en vecka sedan om skydd för biografens interiör och exteriör enligt lagen om kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Ärendet har beretts av museibyrån och togs upp vid enskild föredragning på tisdagen.
Minister Gunell förde ärendet vidare till regeringens plenum där man i går alltså beslöt att inte ta det till behandling.

Viktig juridik
Enligt Camilla Gunell krävs en grundligare beredning och anhållan återfördes därför till museibyrån. Juridiken är också viktig och de aspekterna skall landskapsregeringens juridiska expertis ta sig an.
I lagen sägs att ett åtgärdsförbud skall införas när en fråga om skydd anhängiggjorts, men inte heller till det kunde landskapsregeringen ännu ta ställning.
Till det som, enligt Gunell, skall utredas hör om lagen alls är tillämplig på Savoyfastigheten eftersom det handlar om en byggnadt på stadsplanerat område. I en av lagens paragrafer sägs nämligen att lagen endast skall tillämpas om ett skydd inte är möjligt med stöd av byggnadslagen.

”Veta vad man gör”
Eftersom ett beslut om skydd eller ett åtgärdsförbud kan få stora konsekvenser är det, enligt Gunell, nödvändigt att man har tillräckligt underlag för ett beslut.
– Man måste veta vad man gör, säger hon.
Något beslut om när frågan skall tas upp på nytt fattades inte och Camilla Gunell vågar inte ha någon åsikt om huruvida beredningsarbetet blir klart före valet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax