DELA

Barnens litteraturdagar läggs ned

Barnens och ungdomens litteraturdagar, ett arrangemang för Ålands samtliga 3000 grundskolelever, läggs ned. Orsaken är att de personella och finansiella krafterna inte längre räcker till.
Barnens litteraturdagar, BLD, arrangerades för första gången 2005. Under en vecka i april får alla skolor på Åland besök av nordiska författare. I BLD ingår en mingelfest för lågstadiebarnen och i ungdomens litteraturdagar en mingelfest för högstadieeleverna. Syftet är att stärka elevernas intresse för läsning och skrivning.
– Alla elever, oberoende av var de bor och vilken skola de går i, har fått vara med på lika villkor, säger Gunilla Jansson, avgående ordförande för arrangören Ålands biblioteksförening.


Övermäktigt arbete
Arrangörerna i föreningen jobbar utan lön och totalt har de runt sju medlemmarna lagt ner 600 timmar frivilligt arbete på projektet varje år. Ordföranden Gunilla Janssons andel är 200-300 timmar. Det håller inte längre, säger hon.
– Jag har ju ett heltidsarbete och andra engagemang. Med barnens litteraturdagar får jag inte en timme över till mig själv och min familj.
I nuläget finns det heller inget löfte från landskapets sida om ekonomiskt stöd som räcker för att finansiera en projektledare.
– Att driva projektet fodrar att det finns en person som kan lägga ner mycket kraft och tid på det. Det här går inte att göra halvhjärtat.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Kullman