DELA

Baltiskt, ungt, mångkulturellt

Nordens institut på Åland stöder även i år en lång rad kultursatsningar. I årets utbud kan man bland annat spåra ett ökat utbyte med Baltikum, satsningar på barn och unga och på kulturell mångfald. (På bilden Maria Jonsson, Harriet Lundell och Lycke Pörtfors.)
I går kunde Nordens institut presentera årets program i de nya utrymmen man fått vid Köpmansgatan i centrala Mariehamn. Maria Jonsson, som är informationsansvarig på institutet, menar att det centrala läget kommer att betyda mycket för institutet.
Det blir lättare att vika in för att få information och institutet kan nu också satsa på att hålla mindre tillställningar och föreläsningar och ta emot skolklasser. För hyran av den 160 kvadratmeter stora lokalen liksom för institutets fasta kostnader över huvud taget står landskapsregeringen.
Institutet ingår nu i en triangel där det nya kultur- och kongresshuset Alandica och stadsbiblioteket, med stadens kulturbyrå, finns med. Något som öppnar nya samarbetsmöjligheter.


Stöder Alandica
I det pinfärska programhäftet kan man utläsa att Nordens institut kommer att dra sitt strå till stacken för att ge liv och innehåll åt Alandica. Dels hyr institutet in sig med egna arrangemang i Alandica, dels stöder man ekonomiskt satsningar som andra kulturaktörer gör i huset.
Ett sådant arrangemang som intar en framträdande plats i institutets verksamhet är operan ”Joel” där man aktivt ställer institutets krafter till förfogande för marknadsföringen.


Tyngdpunkter
När det gäller de tyngdpunktsområden som man kommit överens om med Nordiska ministerrådet kommer det baltiska bland annat till synes i att man i augusti stöder en konsert i konsertserien Katrina med verk av den lettiske tonsättaren Peteris Vasks, framförda av Tallinns kammarorkester under ledning av Juha Kangas och med John Storgårds som violinsolist.
I november ges en dansföreställning av den lettiska koreografen Loreta Juodkaite till musik av Tomas Dubrovolskis. Institutet stöder också en utställning med verk av den estniske konstnären Lembit Sarapuu i Galleri Berghäll på Föglö i sommar.
Satsar på barn och unga gör man genom en skrivtävling för de åländska niorna på temat ”Kropp”. I maj ges föreställningen ”Jag är din flickvän nu” med Teater Viirus i samarbete med kulturbyrån i Mariehamn.
En kurs i serieteckning med bildkonstnären Petra Bergström hålls i september. I samarbete med kulturbyrån och Mariehamn Winter Jazz arrangeras i februari barnens söndag med duon Järnsläpp som gäst och i Barnens litteraturdagar samarbetar institutet med Ålands biblioteksförening.
Utställningen ”Nattpäron”, som öppnas denna vecka, är även den ett samarbete med biblioteksföreningen.


Nya ålänningar
Det mångkulturella närmar man sig genom projektet ”Gör din röst hörd” där nya ålänningar ges medievana i en kursserie i samarbete med Öppna högskolan och Ålands Radio och TV.
I ett annat projekt inriktat på nya ålänningar fångar man upp barnens syn på detta med integration och i maj ordnar man i samarbete med Medis guidade rundturer i landskapet för nyinflyttade.


Filmsatsning
En ny satsning på film, där man utnyttjar Alandicas auditorium, märks i programmet. Man skall bland annat visa FW Murnaus ”Nosferatu” från 1922, den första filmatiseringen av ”Dracula”, till levande musik på cello och dragspel.
Man hoppas även kunna visa de filmer som nomineras till Nordiska rådets filmpris.


Orden i Norden
I fjol genomförde institutet serien ”Morden i Norden”. I år fortsätter man med ”Orden i Norden” där Katarina Gäddnäs anlitas som litterär värd. De finlandssvenska författarna Monica Fagerholm, Märta Tikkanen, Bo Carpelan och Claes Andersson har inbjudits och var och en av dem kommer att ta med sig en hemlig nordisk gäst.
Noteras kan att institutets kultursoppor fortsätter, först i Ålands museum och senare i Alandica. Den 11 februari är det soppremiär för året.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax