DELA

Avslutar jubelår med juloratorium

– Jag är glad över att än en gång få göra Bachs juloratorium på hemmaplan. Det är ju musik som framförs över hela världen till julen.
Det säger Kaj-Gustav Sandholm som ger juloratoriet med Oratoriekören, solister och orkester i Jomala kyrka på lördag.
Juloratoriet som J.S. Bach skrev till julen 1734 bjuder på mäktig och glädjefylld musik med många kända körsatser och även välkända soloinsatser. Det är musik som många världen över intimt förknippar med julen.
– Redan inledningen är festlig med pukor och trumpetfanfar som sedan följs av flöjter och stråkar och kören som faller in med uppmaningen ”Jubla och var glad!”.


Omväxlande
Oratoriet är uppbyggt omväxlande med berättande recitativ, arior, körkoraler. Bach ville ta in koraler, psalmer, som kyrkobesökarna på hans tid kände igen. Koralerna blev ett sammanhållande element i verket.
Kaj-Gustav Sandholm berättar att juloratoriet som helhet består av sex delar eftersom Bachs uppdrag, eller idé, var att göra en del för var och en av de sex helgerna kring julen. Senare sammanställdes verket till en helhet.
– Det vi nu uppför är de tre första delarna plus en aria ur den fjärde delen och slutkonserten ur den sjätte delen. Det tar omkring en och en halv timme.
Oratoriekören har ett par gånger tidigare framfört verket, senast år 2001. Enligt Sandholm är det ett verk som passar Oratoriekören väl och därför är det en naturlig avslutning på körens jubileumsår.


Musiker, solister
Utöver Oratoriekören medverkar orkestern Capella Sine Nomine från Stockholm, en ensemble av stråkar som består av goda amatörer och musikstuderande. Jan Ridell, som leder orkestern i vanliga fall, är nu konsertmästare.
Utöver stråkensemblen har Kaj-Gustav Sandholm engagerat även andra instrumentalister, bland dem Kjell Frisk på fagott. Åke Hillar, trumpet, Monica Laurell Otto, oboe, och Stephan Kemetter, viola.
Solister är Lisa Fornhammar, sopran, Katarina Böhm, alt, Dan Karlström, tenor, och Gunnar Lundberg, bas. Karlström står också för recitativet.
På orgel medverkar Guy Karlsson.
Ännu i dag, onsdag, säljs biljetter i förköp vid pastorsexpeditionen i Mariehamn, men fås även vid ingången en timme före konserten.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax