DELA
Foto: PRIVAT

Avhandling om Joel Pettersson får stort stöd

Ålands kulturstiftelse fick under höstens ansökningstid 36 ansökningar om understöd. Totalsumman för utdelade stipendier och understöd är i år 90 500 euro. Föregående år delade stiftelsen ut 65 700 euro.
Maria Renman, Brändö, får 10 000 euro som stipendium för arbetet med en doktorsavhandling i litteraturvetenskap med titeln ”Modernistiska allmogelandskap. En studie i Joel Petterssons prosa”.

Andra som får pengar är bland andra Arbetsgruppen för Spetalsund, Arbetsgruppen ”Ålandskoloristen Bo Högnäs 100 år”, Borreliagruppen på Åland och Dånö museiförening.

Hela listan hittar du i måndagens Nya Åland!