DELA

Även Intermezzo blir projektkör

Även Intermezzokören styr nu in på projektlinjen. Jenny Revali som lett kören från hösten fortsätter inte som dirigent och någon ny har man ännu inte.
Kören som höll årsmöte på onsdagen letar efter någon som kunde ta sig an kören i projektform. Någon konsert blir det inte förrän 2009. (Bilden från körens framförande av Mozarts Requiem i april i fjol.)
Senast Intemezzokören gav konsert var förra våren då man under Christian Juslins ledning uppförde Mozarts Requiem, en verklig storsatsning som också tog på krafterna.
Juslins uppdrag för kören tog slut efter bara ett år i och med att han flyttade till Helsingfors och Jenny Revali, sånglärare vid musikinstitutet, tog över från höstterminens början. Nu avgår hon på grund av arbetsskäl. Det har visat sig svårt att kombinera engagemanget i kören med arbetet vid musikinstitutet som också ofta handlar om kvällar.


Skall fortsätta
Intermezzokören har under de senaste åren genomgått en hel del olika faser med både dirigent- och repertoarbyten. Några planer på att lägga ned kören finns dock inte enligt nyvalda ordförande Gunilla Jansén.
– Kören skall fortsätta sin verksamhet, slår hon fast.
Hon konstaterar att det finns en hel del gamla Intermezzo-sångare som kan komma med i verksamheten igen när man känner att det finns något som man vill vara med och förverkliga. Det är en av orsakerna till att man nu går in för att arbeta mera på projektbas.
– I dagens samhälle vill många inte binda sig för en verksamhet på lång sikt på samma sätt som tidigare. Däremot kan man ställa upp för att förverkliga olika projekt.
Samma sak gäller dirigenterna. Flera andra åländska körer har på senare tid gått in för liknande arrangemang.


Konsert igen 2009
Siktet är, enligt Jansén, nu inställt på att kören skulle kunna ge en konsert år 2009 och det börjar man arbeta för från hösten. Någon ny dirigent kan man inte namnge ännu i detta skede, men man arbetar aktivt på att få tag på någon.
– Vi för diskussioner, säger Jansén.
Fler sångare tar kören gärna emot från hösten.
– Just nu har vi det ganska bra ställt med sopraner, men liksom i många andra körer skulle vi behöva förstärkning i mansstämmorna, både tenorer och basar. Altar kunde vi också ha lite fler av, säger Jansén.
– Men alla som vill sjunga är välkomna att höra av sig, tillägger hon.


Förnyad styrelse
Vid årsmötet blev det en ganska stark förnyelse i styrelsen men enligt Anita Henriksson som var en av dem som avgick, ligger det ingen konflikt bakom utan bara ett naturligt behov av att få cirkulation på uppdragen. Anders Sundström, som varit ordförande, avgick och Gunilla Jansén, tidgare viceordförande, tog över efter honom. Den tredje som nu lämnat styrelsen är Diddi Svartsjö.
Christel Holmström och Johanna Hellman kvarstår av de tidigare styrelsemedlemmarna medan Camilla Hägglund, Stefan Bäcklund och Kim Åström är nyvalda.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax