DELA

Även åländska dagstidningar får kulturstöd

De finlandssvenska dagstidningarna får ett engångsstöd av Svenska kulturfonden för sin kulturbevakning. Totalt delar man ut 150.000 euro. Nya Åland får 7.000 euro och tidningen Åland lika mycket. (På bilden kulturfondens direktör Krister Ståhlberg.)
Svenska kulturfonden tog beslut om ett ettårigt stödpaket på 150.000 euro för de finlandssvenska dagstidningarnas kulturbevakning vid sitt möte i tisdags. Tanken är att tidningsredaktionerna skall kunna beställa flera artiklar om kultur och utbildning av frilansare.


Stöda mångfalden
– Vi vill stöda mångfalden i diskussionen. Idén har funnits tidigare i diskussioner med tidningarna och nu har frågan fått ny aktualitet, tidningarnas situation är utmanande. Frilansskribenter kan ge nya impulser och stödet kan stärka kulturredaktionerna som helhet, säger Svenska kulturfondens direktör Krister Ståhlberg i fondens pressmeddelande.
De tidningar som omfattas av stödet är: Borgåbladet, Hufvudstadsbladet, Nya Åland, Syd-Österbotten, Vasabladet, Västra Nyland, Åbo Underrättelser, tidningen Åland, Österbottens Tidning och Östra Nyland. Summan tidningarna erhåller varierar mellan 7.000 och 20.000 euro.


Inget nytt presstöd
Till Nya Åland säger Krister Ståhlberg att beslutet gäller ett ettårigt stöd som utbetalas så snart tidningarnas chefredaktörer rekvirerar pengarna.
– Något permanent presstöd har vi inte för avsikt att börja dela ut.
Ståhlberg hoppas dock att stödåret skulle kunna följas upp med en undersökning om vilken betydelse det haft för tidningarnas kulturbevakning. Uppföljningen kunde till exempel göras som ett pro gradu-arbete för någon lämplig journaliststuderande.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax