DELA

Även Åland med i boktalka

De flesta åländska kommunbibliotek väntas gå med i den boktalka som finska kulturfonden och Svenska litteratursällskapet i riket dragit i gång. Systemet blir lite annorlunda på Åland, men Jan-Ole Lönnblad på kulturavdelningen väntar sig att de flesta bibliotek även här får del av tillskotspengarna.
Nyan har tidigare berättat om satsningen som skall stimulera bokanskaffningen och som i korthet går ut på att om kommunerna ökar sina budgetanslag för bokinköp så skjuter fonderna till lika mycket.
Även Åland har från början varit inbegripet i erbjudandet som på svenskt håll administreras av Svenska litteratursällskapet.


Många med
Nu visar en mellanrapport att över 80 procent av de fastländska kommunerna, inemot 330 stycken redan anmält sitt deltagande och lovat öka sina anslag för bokinköp i budgeten för 2008. De kommuner som höjer sina anslag redan 2008 har möjlighet att få extra pengar 2009.
Det maximala stödet under treårsperioden går till sådana kommuner som höjer sina bokanskaffningsanslag för åren 2008-2010 med tio procent jämfört med utgångsnivån, som är medeltalet för anskaffningarna åren 2005 och 2006.
Anmälningstiden pågår ända till slutet av november i år.


Även Åland
Magnus Pettersson på Svenska litteratursällskapet säger att man haft kontakt med Åland och att han tror att de flesta kommuner här skall delta.
Detta bekräftas av Jan-Ole Lönnblad på landskapets kulturavdelning. Situationen på Åland är dock något annorlunda än i riket eftersom en stor del av bokinköpen till biblioteken här sker direkt från bibliotekstjänst (BTJ) i Sverige och inte via de BTJ i Finland.
– Margnu Pettersson har varit här och vi har kommit till att det bästa för Åland är att stödet kommer till landskapet som sedan portionerar ut det till kommunerna. Anmälningar om deltagandet skall dock göras direkt till Pettersson, säger Lönnblad.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax