DELA

Audiens hos en litterär aristokrat

Oividius, Gustav III, skolans död, hen – och Gert Fylking.
Det avhandlades informellt när Horace Engdahl avlade en visit på Åland.

Horace Engdahl, litteraturvetare, författare och ledamot av Svenska akademien, kom hit för att tala om akademiens grundare kung Gustav III på Ålands kulturstiftelses möte. Före det ordnade Sveriges generalkonsul Ingrid Iremark en pressträff där Engdahl pratade om allt möjligt. Till exempel:


Vådan av att heta Horace på skolgården
– Det var naturligtvis inte kul. Jag blev retad och det skapades allehanda förvrängda former av namnet. Men om man bara håller i och sänker huvudet mellan skuldrorna så går det. Ju längre skoltiden gick desto bättre tyckte jag att det var att heta något så pass ovanligt. Folk glömde aldrig det namnet. Det var någorlunda vanligt i England och USA. Min farmor var engelska och pappa var sjöofficer som döptes till Nelson.


En finlandssvensk i Akademien?
– Akademien ska bestå av aderton svenska herrar och män. Det betyder, om man tolkar det så, att det ska vara svenska undersåtar. Det tror jag att är ett bättre ord än medborgare. Sen kan man ju fara fram med den paragrafen om man vill. Det har vi redan gjort genom att ta in fruntimmer. Det är väldigt svårt att kategorisera Kristina Lugn som en representant för kategorin ”svenska herrar och män”.
– Det finns röster som höjs för att omtolka ”svenska” så att det kan vara en som har svenska som modersmål. Det är principiellt möjligt att göra om man vill bryta med den tvåhundraåriga tradition som akademien har haft.
Frågan diskuteras internt, det är allt han kan säga.
– Den aktualiseras väldigt ofta när vi kommer i kontakt med representanter för det finländska kulturlivet.

Läs mer i papperstidningen.

Text & foto: Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax