DELA

Åtgärder krävs om Pommern ska bevaras

När frågan om Pommerns förvaltning diskuteras är det viktigaste att man ser till det dagliga och långsiktiga underhållet, säger museichef Hanna Hagmark-Cooper.
Som det är nu finns det både ruttnande däck och rostiga nitar som bör åtgärdas snarast.
Sina 111 år till trots är museifartyget Pommern ständigt aktuellt, speciellt just nu då modellen för dess framtida förvaltning varit på tapeten i Mariehamns stad i samband med bolagiseringen av hamnen.
Diskussionen är angelägen inte minst eftersom Pommern är i behov av en hel del omfattande underhållsarbete. Det handlar om allt från ruttnande däcksplankor till en rostande mast.
– Vi skulle behöva en grundlig skadeinventering, och en långsiktig planering för Pommerns underhåll. Just nu bromsas arbetet av bristande arbetsledning, säger Ålands sjöfartsmuseums chef Hanna Hagmark-Cooper.
I nuläget är ansvaret uppdelat så att staden äger Pommern och svarar för dess tekniska underhåll, medan Stiftelsen för Ålands sjöfartsmuseum ansvarar för den publika och museala biten.
Staden har anställt två personer för att sköta praktiska arbeten ombord, men sedan Bertil Byman gick i pension 2011 har det inte funnits någon intendent för Pommern. Enligt Hagmark-Cooper kan det vara en delorsak till att arbetsledningen haltar.
– Sjöfartsmuseets stiftelse anser att det bästa vore om vi tog över förvaltningen helt och hållet. Det är förstås ett dyrt och stort projekt, men skulle göra det mindre splittrat. Det viktigaste är att vi tänker på vad som är bäst för Pommern, hon har en enorm potential och betyder mycket för väldigt många ålänningar, säger Hagmark-Cooper.
Läs mer i papperstidningen och se på Kulturmagasinet i Åland24 i kväll där det bjuds på en grundlig rundvandring på Pommern med Helge Engblom som guide.

Ylva Vikström