DELA

Årets fotograf vill fånga enkelheten

Marita Tikander är årets fotograf.
Hennes utställning Auto-Ma-Tika visas två veckor framöver i Mariehamns hälsocentrals utrymmen.
Årets fotograf utses av fotoklubben Obscuras styrelse.
– Vi väljer årets fotograf bland våra medlemmar. Vi ser gärna att det är en aktiv medlem som också varit med under en längre tid, säger viceordförande Lena Wilson.
Marita Tikander passar väl in på beskrivningen: hon blev medlem i början av 2000-talet och har deltagit i föreningens alla tävlingar och utställningar sedan dess.
– Jag har fotograferat hela livet, men det var som att komma hem då jag blev medlem i Obscura, säger hon.
Till utmärkelsen hör en utställning som Obscura bekostar.
– Till utställningen har jag valt att fotografera det enklaste enkla. Jag har rört mig i området Lilla holmen, Sjökvarteret och Nabben.
Marita Tikanders utställning kan ses fram till 16 november i korridoren utanför Mariehamns hälsocentral i centralsjukhuset.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson