DELA

Apelbacka har invigts

Sedan mars har Svinö byalag renoverat Apelbackas fasad. Nu står det gamla båtmanstorpet i Lumparland äntligen klart. (På bilden Bo-Erik Söderlund och dottern Maria.)
Kärnan till huset är ett torp från andra hälften av 1800-talet. Senare har huset byggts ut både på längden och höjden. Den sista bofasta lämnade huset 1954.
Viking och Rita Nordberg har donerat stugan till byalaget som påbörjade renoveringen. Taket hade största prioritet eftersom det läckte in vid skorstenen.
– Det var i sämre skick än vi trodde, säger Bo-Erik Söderlund som har fungerat som ledare för det frivilliga arbetet.
Bland annat är teglet på farstutaket utbytt.
– Vi har hämtat tegel från de gamla byggnaderna i trakten.
Dessutom har har byalaget lagt en ny takfotspanel och bytt ut glaset i några fönster. Skorstenen är nedtagen och väggarna lyser klart av rödmylla och grön linoljefärg.
Det är viktigt att huset ser ut som förr, tycker Bo-Erik Söderlund.
– Den gröna färgen har vi tagit fram i samråd med Museibyrån.


Många engagerade
Som mest har det varit 20-25 personer som har jobbat med huset. Sammanlagt sju talkor har hållits.
– Det blir nog en arbetsvecka i timmar per skalle.
På midsommaraftonen invigdes den nyrenoverade gården med en fest för byalagets medlemmar.
– Det känns bra. Förut har vi träffats vid Furuborg för att se på resningen och sedan har alla farit hem till sig. Nu kan vi hålla ihop och fortsätta kvällen tillsammans här i huset.

annika.kullman@nyan.ax