DELA

Annie, 90, på utställning i Geta

– Vad ska folk tänka om man kommer hit och får se gamla Gottbergs-Anni på väggarna!
Det säger 90-åringen Anni Gottberg när hon ser Anders Westerlunds fotoutställning på Ålandsbanken i Geta.
Utställningen berättar om henne själv.
Anni Gottberg har lite problem med ryggen och stöder sig på sin käpp medan Anders Westerlund guidar henne bland de utställda bilderna.
– Ja, aldrig trodde jag väl att det skulle bli en utställning när du kom hem till mig första gången och ville ta bilder, säger hon.


Strävsamt liv
Anni har levt ett långt och strävsamt liv. När vi sätter oss ner för en pratstund berättar hon om arbete från tid ungdom till sent i livet. Hennes far kom från Geta och hennes mor från Österbotten. De gifte sig i Amerika men flyttade sedan hem till Åland. Då var Anni ett år, yngst i en syskonskara på fyra.
– Men vi skulle bli sammanlagt sju barn, säger hon.
Först bodde familjen hos en farbror i Olofsnäs, men 1924 köpte Annis far en stuga i Östergeta och man flyttade dit.


”Gammalpiga”
Som för så många andra unga på den tiden var det arbete som väntade i tidiga år. Anni började hjälpa till med att valla kor i skogen, rensa land och se efter barn.
– Jag har någon gång skämtat om att jag först var barnpiga, sedan bondpiga och sist gammalpiga.
Med det sista syftar hon förstås på att hon aldrig kom att gifta sig. Det satte också sjukdom stopp för.
– När skulle man ha hunnit gifta sig? Jag fick tuberkulos när jag var trettio och när jag kom hem från sanatoriet skulle jag gå och pumpa ur lungorna i fem-sex år och sen var det lite för sent att tänka på sådant.
Så kom det sig att Anni blev den som stannade hemma och skötte om sina föräldrar. Pappan gick bort tidigare men mamman, som dog 1971, blev 86 år.


Vedspisen sällskap
Efter mammans död har Anni bott ensam i stugan i Östergeta. På Anders Westerlunds bilder ser man ett ombonat litet torp med lågt i tak som erinrar om gamla tider. Anni har elelement att hjälpa till med när vinterkölden biter som värst men eldar helst i vedspisen som hon också kokar sin mat på.
– Man har liksom lite sällskap när man eldar, säger hon.
Stugan saknar vattenledning, men Anni klagar inte.
– Så länge någon hjälper till med att bära in vatten så går det bra, säger hon.
På en av bilderna ser man Annis stuga med det viktiga fortskaffningsmedlet, rullsparken, parkerad intill trappan. Med sparken och käppen som hjälpmedel klarar hon att ta sig fram.
Bland bilderna finns också en som visar ett diplom som hör till det utmärkelsetecken, Finland vita ros, som Anni förlänades av presidenten för att hon skött mätningen av nederbördsmängderna i 35 år.
– Det blev nog över fyrtio år, säger hon men verkar inte tycka att det var så märkvärdigt.
Några översvämningar eller andra ovanligheter kan hon inte erinra sig från de år hon skötte regnmätaren.


Ville dokumentera
Anders Westerlund är tacksam för att han fått möjlighet att dokumentera Anni Gottbergs vardag. Tipset fick han av en granne som tyckte att Anni och hennes stuga borde fångas i bild.
Westerlund är pensionerad läkare och har foto som fritidsintresse. Han har också tidigare hållit utställningar i Ålandsbankens kontor i Geta sommartid. Utställningarna har handlar om Äppelöbor och om midsommarfirande.
– Min far kom från Äppelö, förklarar Anders som sedan länge är sommargetabo.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

text och foto