DELA

Anni Blomqvist firas med fest

I oktober i år har det gått jämnt hundra år sedan Anni Blomqvist föddes.
Hon skulle bli en av Ålands mest namnkunniga författare och i oktober firas hundraårsminnet med en stor fest på Vårdö.
Det var den 7 oktober 1909 som Anni Blomqvist föddes och söndagen den 11 oktober firar man henne med festhögmässa i kyrkan och en påföljande programfest i Vårdö bönehus.
– Högmässan är central i sammanhanget eftersom det kyrkliga var viktigt för Anni, säger journalisten och författaren Ann-Gerd Steinby i arbetsgruppen som planerat firandet av hundraårsminnet.

Tal, musik, teater
Programfesten, med Jarl Danielsson som konferencier, innehåller såväl tal, som musikframträdanden, och teater. Henrik Gustafsson, ordförande i Ålands kulturstiftelse håller hälsningstalet, Ann-Gerd Steinby håller festtalet och språkvetaren Ralf Svenblad föreläser om ”Stormskärsdialekten”.
Det blir sång av Eivor Lindström och av Vårdökören Kakaduorna, ledd av Gunilla Boman. Ett avsnitt ur musikteatern Katrina i regi av Robert Liewendahl bjuds det på som avslutning.
– Vi hoppas att det skall bli en fin fest för Anni, säger Ann-Gerd Steinby.

Majauppläsning på cd
Annifesten utgör höjdpunkten i firandet men Henrik Gustafsson påminner om att hundraårsminnet också uppmärksammas på andra sätt under året. Redan nu har Anni Blomqvist kommit som frimärksmotiv i serien Åländska författare. I radion läser Lillemor Grüssner ”Stormskärs Maja” och kulturstiftelsen har för avsikt att göra uppläsningsserien tillgänglig också som cd.
Den 19 juli skall det dessutom hållas en friluftsgudstjänst ute på Väderskär med gratis båttransport från Simskäla.
– Och på höstens åländska bokmässa planerar vi också en satsning kring Anni, tillägger Gustafsson.

Ny bok om Anni
Som Nyan tidigare noterat kommer Ann-Gerd Steinby i höst med boken ”Stormskärs Anni” på Söderströms förlag. Det är en utökad version av den levnadsteckning som Steinby gjorde i den bok om Anni Blomqvist som hon gav ut tillsammans med Ann-Christin Waller i början av nittiotalet. Niklas Kjeldsen står för det nytagna bildmaterialet i boken.
Att Ålands kulturstiftelse är med så centralt i firandet av Anni Blomqvist kommer sig av att stiftelsen genom testamente förvaltar hennes efterlämnade förmögenhet. Enligt Ben-Erik Alm har den Blomqvistska fonden ett värde på omkring 500.000 euro, eller hälften av stiftelsens tillgångar. Fonden får dessutom tillskott på upp till 10.000 euro om året i form av upphovsrättsersättningar.
I arrangemangen kring jubileumsåret deltar också Vårdö kommun och Wårdö kulturstiftelse.

Skrivarhemmet ledigt
Kulturstiftelsen äger Anni Blomqvist hem på Simskäla, Strömmen. Efter att i många ha omhänderhafts av Ann-Gerd Steinby och Gösta Berglund söker stiftelsen nu nya beboare till skrivarhemmet.
I åtagandet ingår att det under tre månader av året skall kunna visas för allmänheten. I fjol hade man 763 gäster av vilka ungefär hälften kom från fastlandet. Anni Blomqvist är mycket populär också i det finska Finland och många av besökarna är finskspråkiga.
Kulturstiftelsen renoverar som bäst skrivarhemmet och hoppas få någon att ta sig an det från hösten. I sommar har Ann-Gerd Steinby lovat fungera som guide mot förhandsbeställning. Man kan ringa henne på telefon 16 338 eller 0457-313 58 33 om man vill besöka Strömmen.

JAN KRONHOLM